25. 1. 2022

27.1.2021 8.38, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Ochrana životního prostředí a povolování výjimek u liniových staveb

K přípustnosti povolování výjimky podle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) pro dílčí úseky záměru (tzv. „salámová metoda“ u liniových staveb se vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. června 2019, č. j. 4 As 89/2019 – 72.

Soud v rozhodnutí konstatoval, že posouzení, zda oddělené posuzování části záměru z hlediska výjimek podle ustanovení § 56 ZOPK je nepřípustné, bude vždy záviset na konkrétních okolnostech případu, a lze stěží zobecňovat podmínky, kdy takový postup bude nezákonný (dílčí povolování by mohlo podle soudu představovat nezákonný postup např. při účelovém rozdělení zasaženého biotopu, popř. pokud by bylo zřejmé, že určitou pro užívání ostatních částí záměru nezbytnou část záměru nelze z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů povolit, a proto žadatel zjevně účelově nejprve žádá o udělení výjimky pro jinou – neproblematickou dílčí část záměru atd.).

Přihlížet při posuzování veřejného zájmu na udělení výjimky podle § 56 ZOPK pro dotčený záměr ke skutečnosti, že tento záměr je koncipován jako součást mezinárodní dálniční sítě, je podle soudu nejen legitimní, ale též nezbytné. Zásah do chráněných druhů rostlin a živočichů je oproti tomu možné posuzovat pouze ve vztahu k druhům přímo dotčeným posuzovaným záměrem s ohledem na charakter území. Jedná se o dva aspekty posuzování výjimek podle § 56 ZOPK, které není možno směšovat.

Podle soudu je dále zcela nereálné nahlížet na posuzovaný záměr izolovaně a ignorovat skutečnost, že je koncipován jako součást plánované dálnice D/R52. Jak již bylo konstatováno výše, nezákonným „salámováním“ není každé rozdělení určité stavby na menší úseky pro účely povolovacích řízení. Je jím pouze takové rozdělení, jehož cílem je obcházet zákonné podmínky, které by jinak realizaci záměru neumožňovaly, případně komplikovaly. Požadavek na striktně individuální posouzení každého záměru (s vyloučením k hodnocení veřejného zájmu na realizaci záměru jako celku) nelze dovodit.

Kompenzační opatření podle citovaného rozhodnutí nesnižují veřejný zájem na ochraně přírody, ale snižují intenzitu zásahu do veřejného zájmu na její ochraně.

Pdf ke stažení: Judikatura v právu životního prostředí (2020)

Originál článku: https://www.obecniportal.cz/33/132-salamova-metoda-147-u-liniovych-staveb-a-povolovani-vyjimky-podle-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z-_DEic0r3SdM1psNPebI4g/?odkud=ENMSS&wa=WWW21E7%20MS&uid=CT01952142&e=277863&utm_source=ENMSS&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMSS-2021-02&utm_content=ENMSS-zpravodajstvi&contract=E20267098&odkud=ENMSS&utm_content=ENMSS-zpravodajstvi

 

 

27.1.2021 8.38, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA LEDEN 2022HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA LEDEN 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Leden 2022 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6