7. 6. 2020

Ochrana vod v nádrži Želivka je prioritou ministerstva i kraje

Koordinaci činností směřujích k udržení kvalitní vody ve vodárenské nádrži Želivka bude zajišťovat státní podnik Povodí Vltavy. Shodli se na tom účastníci setkání, které proběhlo v pondělí 14. května a o kterém dnes informovala portál Naše voda mluvčí Povodí Michaela Pohůnková.

Jednání na vodním díle Švihov na Želivce a následně v Pelhřimově se zúčastnili členové „Výboru pro koordinaci činností ke zlepšování stavu vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce,“ zástupci Kraje Vysočina a města Pelhřimov. Setkání bylo iniciováno zmocněncem ministra zemědělství a ministra životního prostředí pro vedení tohoto výboru Vojtěchem Munzarem. Účastnili se ho mimo jiné i hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, radní kraje pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství Josef Matějek, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala a zástupci obou ministerstev.

„Vodárenská nádrž Želivka, která slouží jako zdroj pitné vody pro Hlavní město Prahu, část Kraje Vysočina a část Středočeského kraje, je největší vodárenskou nádrží nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Ochrana vod v této nádrži i v jejím povodí je tedy prioritou nejen kraje ale i České republiky“, uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

,,Na kvalitu povrchové vody v nádrži má rozhodující vliv veškerá činnost v jejím povodí. Vzhledem k tomu jsme dnes projednali možnosti podpory udržitelnosti kvality povrchových vod jak v povodí, tak i ve vlastní vodárenské nádrži, stávající aktivity a možnosti jednotlivých účastníků jednání“, řekl Munzar.

Účastníci pracovního jednání se mimo jiné shodli, že integrovaný management ochrany vod v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce bude zajišťovat státní podnik Povodí Vltavy, jako správce povodí a pořizovatel Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy v rámci procesu plánování v oblasti vod. Současně budou využívány další podpůrné aktivity a projekty, zejména z úrovně krajů a ministerstev, které budou využity v rámci tohoto procesu. Na probíhající aktivity bude dohlížet Výbor pro koordinaci činností, který vede ministerský zmocněnec.

Jednalo se o první pracovní jednání Výboru pro koordinaci činností ke zlepšování stavu vodárenské nádrže Švihov na Želivce, které navázalo na jednání u předsedy Senátu Parlamentu České republiky v loňském roce. Další jednání ministerského zmocněnce v dané věci se předpokládá na podzim letošního roku se zástupci všech dotčených krajů.

Naše voda

16.5.2012 12.26, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, 40. výročí úpravny vody Želivka

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5