23. 9. 2018

Ochrana před povodní není hlavním posláním římovské přehradní nádrže

Vodní dílo Římov bylo vybudováno jako vodárenská nádrž, z toho vyplývá jeho hlavní úloha, kterou je vytváření dostatečné zásoby kvalitní surové vody pro její úpravu na pitnou vodu. Píše o tom Českobudějovický deník.

K uvedenému účelu slouží většina objemu nádrže, který činí celkem 32 milionů metrů krychlových. Další důležitou funkcí vodního díla je zabezpečení minimálního průtoku Malší pod vodním dílem a dotování minimálního průtoku v profilu Roudné. Protipovodňová role této nádrže je vzhledem k malému retenčnímu prostoru a velikosti povodí nad nádrží pouze malá.

Retenční objem nádrže činí 1,6 milionu metrů krychlových, což představuje zhruba pět procent jejího celkového objemu. I přes tento relativně malý retenční prostor a díky před vypuštěnému zásobnímu prostoru nádrže se podařilo začátkem června díky provedeným manipulacím výrazně pozitivně ovlivnit průběh povodně pod nádrží.

Při kulminaci povodňové vlny přitékalo do nádrže přes 180 m3/s. Maximální odtok z nádrže činil 140m3/s. Došlo tedy ke snížení kulminačního průtoku o 40m3/s, to je více než o 20 procent. Dalším významným přínosem provedených manipulací bylo časové oddálení a snížení kulminace na dolním toku Malše. Díky tomuto se zde nesetkaly kulminační průtok Malše s kulminačním průtokem Stropnice. Stejného efektu, to je zabránění střetu kulminací, se podařilo dosáhnout i v případě Vltavy a Malše v Českých Budějovicích.

Vodní dílo Lipno bylo vybudováno jako víceúčelová nádrž, jejímž úkolem je plnit 11 účelů. Jedním z nich je i částečná ochrana území pod přehradou před povodněmi. K tomuto účelu má Lipno I vyčleněný retenční prostor o velikosti 33 milionů metrů krychlových (tj. objem srovnatelný s celou nádrží Římov). Tento prostor spolu s volným zásobním prostorem nádrže byl efektivně využit pro transformaci povodňové vlny. Bilanční kulminační přítok k profilu hráze představoval při červnové povodni více než 300 m3/s. Snížení odtoku v době kulminace činilo více než dvě třetiny a také se pozdržel odtok z horní části Vltavy.

Například v Českém Krumlově byla kulminace tvořena zejména odtokem ze srážek spadlých pod nádrží Lipno. Na kulminaci v Českém Krumlově ve výši 307m3/s se odtok z Lipna podílel jen hodnotou 60 m3/s. Výrazné snížení kulminačního průtoku pod Lipnem se pozitivně projevilo na celém toku Vltavy až po nádrž Orlík.

Zdroj: Českobudějovický deník, autor: Petr Hovorka, vodohospodářský dispečer Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava

 

1.7.2013 15.47, Rubrika: Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

Spolek Vltavan - žehnání replice šífuSpolek Vltavan - žehnání replice šífu
Projekt „Vodní doprava na řece Vltavě před sto lety“

Video dne

více >