23. 9. 2020

Obec Zálezlice má po letech dokončenou protipovodňovou ochranu

Obyvatele Zálezlic, malé a vodou těžce zkoušené obce nad soutokem Labe a Vltavy, chrání před povodněmi nová protipovodňová ochrana za více než 47 mil. Kč. Stavba byla dnes slavnostně dokončena. Oznámil to Ladislav Merta z Povodí Labe.

Protipovodňový val tvoří dvě ramena hrází. Stavba vyřešila ochranu území obce před vodou, která odpovídá úrovni hladiny při povodni roku 2002.

Výstavba ochrany probíhala od září 2012. Akce byla realizována v rámci Programu Ministerstva zemědělství 129120 Podpora prevence před povodněmi II.

Zálezlice ležící v rovinatém území s malým spádem byla katastrofálně postižena zaplavením při povodni v srpnu 2002. Celkem bylo zaplaveno 60 rodinných domů. Bez vody nebo jen s mírnou škodou zůstalo pouze 28 rodinných domků. Zničeny byly rozvody elektřiny, veřejné osvětlení, místní komunikace a obecní rozhlas.

Poškození se nevyhnula ani kanalizace, čistička, vodovodní řad, fotbalový stadion, místní kostel, provozovny místních podnikatelů a další objekty občanů. Povodňové škody byly vyčísleny na cca 150 mil. Kč.

Architektonické řešení protipovodňového valu navrhl Roman Koucký bezprostředně po povodni v roce 2003. Základní parametry tohoto návrhu, tj. linie vedení valu, tvar v příčném řezu a výškové uspořádání, byly zahrnuty do územního plánu obce a následně pak zapracovány do dokumentace pro územní rozhodnutí. Stavebně technické řešení vyšlo z výše uvedených podkladů a bylo upřesněno s ohledem na technické řešení zemního tělesa hráze, geologickou stavbu území, dotčení zeleně a inženýrských sítí a zapojení objektů stavby do území.

„Protipovodňová ochrana byla navržena jako liniová a je tvořena zemní hrází celkové délky 1536 m a maximální výšky 4,50 m. Hráz tvoří dvě ramena v pravém úhlu s orientací východ-západ a sever-jih. Návodní líc krytý štěrkopískovým filtrem je ohumusován a zatravněn, vzdušný líc je opevněn kamenným záhozem s následným ohumusováním a osetím,“ popsal Merta. Koruna hráze byla zpevněna štěrkem tl. 0,30 m, prohumusována a zatravněna. U paty hráze vzdušného líce je odvodňovací příkop. Míra ochrany odpovídá úrovni hladiny při povodni 2002. Objem hráze přesahuje cca 80 000 m3. Pro snížení průsaku do chráněného území je v nejexponovanější části proveden předložený těsnící koberec.

Součástí protipovodňových opatření je i křížení dotčených vodotečí a komunikací, které je řešeno nájezdy a sjezdy. Stávající občasná vodoteč je opatřena uzavíratelným propustkem DN 800, který bude v případě povodně uzavřen. Případné průsaky do chráněného území jsou řešeny soustavou čerpacích míst.

V červnu 2013, tedy bohužel ještě před dokončením stavby, se do středních Čech vrátila velká voda a výstavba protipovodňových opatření musela být přerušena. Neprodleně se muselo přistoupit k rychlému zabezpečení chybějícího úseku valu. Zhotovitel provedl propojení částečně dokončené zemní hráze a skrývky ornice. Dne 2.6.2013 byl vyhlášen na toku Labe i Vltava III. SPA a následně dne 3.6.2013 byl vyhlášen stav nouze. Nedokončený protipovodňový val však vodu zadržet nakonec nedokázal a obec byla zaplavena znovu. Škody byly ale výrazně nižší než při povodni v roce 2002. K obnovení prací vedoucích k dokončení stavby bylo možné přistoupit až na konci července 2013.

Naše voda, foto: Povodí Labe

11.12.2013 10.05, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

PLUŽINY - šetrné zemědělství v PrazePLUŽINY - šetrné zemědělství v Praze
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4