6. 6. 2020

27.9.2019 5.49, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V obci Slunečná začne další etapa rekonstrukce vodovodu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019: V obci Slunečná proběhne druhá etapa rekonstrukce vodovodu v celkové délce 752 metrů.

V obci Slunečná se nachází přiváděcí vodovodní řad pro obec z jímacího objektu do vodojemu Slunečná z ocelového potrubí DN 80 mm. Potrubí je zastaralé, zkorodované a poruchové. Na něj navazuje řad z polyetylenu PE DN 90 mm z roku 1974. Potrubí je zastaralé, je provedeno z nekvalitního materiálu, a velmi často poruchové. V uvedené lokalitě proběhla v roce 2018 první etapa rekonstrukce rozváděcího řadu, která se týkala celkem 653 metrů rozváděcího řadu. V této etapě dojde k rekonstrukci vodovodu v celkové délce 752 metrů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD d90. Potrubí budou uložena částečně v souběhu, zčásti pak v nové trase do místní komunikace:

  • IO 02.1 řad C: výtlak – přivaděč, PE-HD d90, PN16, v délce 376,0 metrů
  • IO 02.2 řad D: odběr z vodojemu, PE-HD d90,PN10, v délce 376,0 metrů

Stavba proběhne v otevřeném výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. srpna 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (41. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019.

Zdroj a mapka lokality: SVS

27.9.2019 5.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5