24. 10. 2021

17.6.2021 12.48, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

O rychlosti plnění Plumlovské přehrady rozhodne počasí

Práce na modernizaci a úpravě vodní nádrže Plumlov, které vyžadovaly snížení hladiny, byly ukončeny v předstihu. Již na konci května tak Povodí Moravy, s.p. zahájilo opětovné napouštění nádrže, které je však limitováno aktuální hydrologickou situací.

Souběžná těžba sedimentů ze sedimentační zdrže na konci vzdutí přehrady bude po vyschnutí sedimentů pokračovat. Stavební práce na bezpečnostním přelivu a pravobřežním opevnění na plumlovské přehradě běží dle harmonogramu. Práce vyžadující snížení hladiny, tedy založení betonové patky pravobřežního zavázání a vydláždění, byly dokončeny v mírném předstihu již na konci května. „Nadále pokračujeme v provádění dlažeb a v betonáži bezpečnostního přelivu. Tyto práce již nevyžadují takové snížení hladiny. Od konce května jsme proto snížili odtok z nádrže na povolené minimum a nádrž plníme v závislosti na přítocích.“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška.

Hladina vody ve vodní nádrži tak nyní není závislá na průběhu prací, ale na množství přitékající vody. Po srážkově vydatném loňském červnu letošní červen mnoho srážek nepřinesl a do přehrady přitéká minimum vody. „Ovlivnit můžeme pouze průběh prací, co ale ovlivnit neumíme, je počasí a množství vody přitékající do nádrže. Zatímco v loňském roce by s plněním nádrže v tomto období nebyl problém, v tom letošním můžeme pouze doufat, že se počasí umoudří. Z nádrže vypouštíme pouze nezbytné minimum vody, aby vodní tok poskytoval podmínky pro přežití vodních živočichů a současně dostatečně naředil odpadní vody vypouštěné do vodního toku pod nádrží,“ vysvětluje technickoprovozní ředitel Povodí Moravy, s. p. David Fína.

Letošní červnový průměrný průtok na přítoku do vodní nádrže nedosahuje ani 140 l/s. Pro srovnání v loňském roce to bylo v červnu v průměru 1000 l/s. Velmi nízké jsou i srážkové úhrny v povodí nad přehradou. Zatímco v loňském roce napadlo v období od začátku května do 11. června 84 mm srážek, v letošním roce je to o 30 % méně.

Souběžně s rekonstrukcí bezpečnostního přelivu provádí Povodí Moravy, s. p. také postupnou těžbu sedimentů a úpravy mokřadu na konci vzdutí vodní nádrže. Vytěženo již bylo koryto toku Kleštínek i hlavní koryto před výpustí. „Vytvořili jsme také rýhy pro odvodnění hlavního sedimentačního prostoru, který po vyschnutí odtěžíme. Všechen doposud vytěžený materiál jsme použili na vytvoření vrstvy výsadbových center, kde budeme na podzim obnovovat výsadbu vodních rostlin,“ doplňuje Fína. Výsadbových center bude šest a budou provedena tak, aby se z nich rostliny mohly následně šířit dál. Následovat bude obnova rostlin se zastoupením druhů, jako je orobinec, rákos či žabník. Na správnost provedení dohlíží odborný biologický dozor.

Probíhající práce

Rekonstrukce VD Plumlov

Modernizace bezpečnostního přelivu, vývaru a pravobřežního opevnění břehu zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně a do budoucna zvýší úroveň bezpečného a spolehlivého provozu vodního díla. Jedná se o kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění.

Práce začaly v březnu a potrvají do podzimu 2022. Předpokládané náklady na stavební práce jsou 30,5 mil. Kč.

Zcela zásadní pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní je bezpečné převedení návrhové povodně, která v minulosti u významných vodních děl byla na úrovni stoleté povodňové vlny a dnešní zpřísněné standardy jdou až na úroveň tisícileté povodňové vlny. Funkční objekty vodních děl pak dle aktuálních požadavků musí převést kontrolní povodňovou vlnu až na úrovni desetitisícileté povodňové vlny. Přísná kritéria se netýkají pouze nových přehrad, ale uplatňují se také při rekonstrukcích současných děl. Podobné rekonstrukce provedlo Povodí Moravy, s. p. v nedávné době např. na VD Bystřička, VD Opatovice, VD Boskovice, či VD Koryčany.

Hlavní funkcí VD Plumlov je snižování povodňových průtoků a nadlepšování minimálních průtoků Hloučely pod vodním dílem v období sucha. Schopnost přehrady transformovat povodňové průtoky ohrožující níže položená města a obce je vzhledem k retenčnímu prostoru 1,784 milionu m3 a ploše povodí Hloučely pod VD Plumlov zásadní.

Sedimentační zdrž

V roce 2014 vytvořili vodohospodáři na konci vzdutí vodní nádrže sedimentační zdrž s mokřadem, který představuje velmi unikátní kombinaci vodního a mokřadního biotopu. Filtrací se navíc podílí na čištění vody přitékající do nádrže.

Po sedmi letech od kolaudace teď Povodí Moravy, s. p. ze sedimentační zdrže těží sedimenty a obnovuje rostliny v litorálním pásmu. Odtěžený sediment bude využit v litorálním pásmu na navýšení výsadbových center. Při obnově rostlin budou vysazovány běžné druhy, které se ve VD Plumlov vyskytovaly ještě v osmdesátých letech minulého století. Důvodem, proč se původní výsadba v některých místech neuchytila, bylo pět let trvající sucho i vandalství.

Tento mokřad funguje jako vstupní filtr pro vodu přitékající do přehrady a je také vhodným prostředím pro výskyt i přirozenou reprodukci živočichů. Opatření jako srážení fosforu, zachytávání sedimentů a spláví nornou stěnou mají pozitivní vliv na kvalitu vody v nádrži. Rozhodující vliv na kvalitu vody v nádrži však bude mít vždy její množství, teplota a především míra znečištění.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

17.6.2021 12.48, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV ZÁMECKÉHO RYBNÍKU, JIRKOVVÝLOV ZÁMECKÉHO RYBNÍKU, JIRKOV
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2021 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31