“S přípravami na budování rybníka jsme začali loni v březnu. Prostor jsme vyčistili od nevzhledného křoví a nachystali jej pro podzimní výstavbu. Díky tomu jsme se s nástupem loňského listopadu mohli pustit do hlavních stavebních prací, které spočívaly ve výstavbě zdrže nádrže a výpustného zařízení,” uvedl podnik. Dohromady se při výkopových pracích ze stavby odvezlo přes 2 500 m3 zeminy a nepořádku. Aby se nové břehy nevymívaly, zpevnilo je 500 m3 kameniva, které zároveň plní i estetickou funkci. U rybníka Lipiny se rozprostírá i nový mokřad s tůňkami.

“Po úplném napuštění rybníka završíme stavební práce položením rohoží s vodními rostlinami, které vytvoří takzvané litorální pásmo a pomohou novému rybníku stát se plnohodnotným krajinotvorným prvkem Modřan. Mělčiny s vodními rostlinami budou sloužit jako vítané útočiště pro vodní živočichy i ptactvo,” dodal podnik.

Poslední fází revitalizace na Libušském potoce bude výsadba dřevin, které přirozeně rostou v blízkosti vodních toků a nádrží: javorů, jilmů, dubů a olší. Nové stromy v okolí rybníka přibudou příští rok na jaře.

Celá stavba byla hrazena z prostředků odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Naše voda, foto: Lesy hl.m.Prahy