11. 7. 2020

Nový akční plán EU pomůže regionům chránit biologickou rozmanitost

Evropská komise přijala nový akční plán, jehož účelem je zlepšit ochranu přírody a biologické rozmanitosti v EU ve prospěch jejích občanů i ekonomiky. Připomíná to ekologický portál enviweb.cz.

Plán obsahuje patnáct opatření, která se mají realizovat do roku 2019. Ta mají urychleně zlepšit provádění směrnic o ptácích a o přírodních stanovištích, jež představují stěžejní prvky politiky EU v oblasti ochrany přírody. Směrnice vytvářejí největší koordinovanou síť chráněných oblastí s bohatou biologickou rozmanitostí na světě (síť Natura 2000), která pokrývá více než 18 % území EU na pevnině a 6 % na moři. Tyto chráněné oblasti samy o sobě přispívají 1,7 až 2,5 % k HDP EU, a to díky ekosystémovým službám, jako je ukládání uhlíku, čištění vody, opylování a cestovní ruch. Přijatý akční plán má zlepšit správu těchto oblastí, obecněji propojit ochranu přírody a sociálně-ekonomické činnosti a více zapojit vnitrostátní orgány, zainteresované subjekty i mladé lidi.

Uvedených patnáct opatření, která mají být provedena do roku 2019, se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti:

Zlepšit pokyny, prohloubit znalosti a zajistit větší soudržnost s obecnějšími sociálně-ekonomickými cíli

Komise pomůže členským státům, aby právní předpisy prováděly účinně a těžily tak z hospodářských výhod. Bude aktualizovat, rozvíjet a aktivně prosazovat pokyny v oblasti vydávání územních rozhodnutí, ochrany druhů a environmentálního řízení, jakož i odvětvové pokyny k důležitým tématům, jako jsou větrná a vodní energie nebo akvakultura. Vzniknou také nové pokyny týkající se začlenění ekosystémových služeb do rozhodovacích procesů.

Komise pomůže zajistit veřejný online přístup k údajům nezbytným pro provádění směrnic (např. satelitním snímkům z programu Copernicus).

Vytvořit politickou odpovědnost a posílit soulad

Větší jasnost pro zúčastněné strany zlepší dodržování předpisů. Komise bude podporovat členské státy při zavádění nezbytných opatření na ochranu přírody ve všech lokalitách.

Komise bude spolupracovat s vnitrostátními a regionálními orgány, vlastníky půdy a dalšími zainteresovanými subjekty na lepším provádění směrnic a překonávání překážek.

Posílit investice do sítě Natura 2000 a zlepšit využití financování z EU

Navrhnout 10% navýšení rozpočtu programu LIFE vyčleněného na projekty podporující ochranu přírody a biologickou rozmanitost, přičemž celková výše rozpočtových prostředků programu LIFE se nezmění.

Stimulovat investice soukromého sektoru do projektů na ochranu přírody prostřednictvím nástroje financování přírodního kapitálu, tedy finančního partnerství mezi Komisí a Evropskou investiční bankou, které poskytuje půjčky a investice na míru.

Podporovat součinnost s financováním v rámci společné zemědělské politiky, včetně Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkovaporadenské služby pro zemědělství a evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti.

Poskytovat poradenství pro zavádění ekologické infrastruktury, která umožní lepší propojení sítě Natura 2000, a podporovat řešení založená na přírodních procesech prostřednictvím politiky EU v oblasti výzkumu a inovací a finančních prostředků z programu Horizont 2020.

Lepší komunikace a osvěta, která zapojí občany, zúčastněné strany a komunity

Podporovat výměnu znalostí s místními a regionálními orgány v rámci společné platformy s Výborem regionů.

Zapojit mladé lidi prostřednictvím Evropského sboru solidarity – plně využít 3,3 milionu eur určených na vysílání dobrovolníků, aby se podpořila ochrana lokalit Natura 2000, a přispívat z prostředků EU na vytváření dalších příležitostí k dobrovolné činnosti či získávání pracovních zkušeností v zahraničí.

Podporovat zvyšování informovanosti a používání nových technologií a posilovat vazby mezi přírodním a kulturním dědictvím, zejména v souvislosti s tím, že rok 2018 bude Evropským rokem kulturního dědictví.

Vyhlásit 21. květen evropským dnem sítě Natura 2000.

Další informace: Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství

Konference: ,,Akční plán EU pro přírodu, lidi a hospodářství” – Brusel 6. června 2017
Zdroj: Verlag Dashöfer – www.enviprofi.cz, (redakčně kráceno) ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (rybník Kotvice)

 

15.5.2017 7.59, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2