17. 5. 2021

Nový akční plán EU pomůže regionům chránit biologickou rozmanitost

Evropská komise přijala nový akční plán, jehož účelem je zlepšit ochranu přírody a biologické rozmanitosti v EU ve prospěch jejích občanů i ekonomiky. Připomíná to ekologický portál enviweb.cz.

Plán obsahuje patnáct opatření, která se mají realizovat do roku 2019. Ta mají urychleně zlepšit provádění směrnic o ptácích a o přírodních stanovištích, jež představují stěžejní prvky politiky EU v oblasti ochrany přírody. Směrnice vytvářejí největší koordinovanou síť chráněných oblastí s bohatou biologickou rozmanitostí na světě (síť Natura 2000), která pokrývá více než 18 % území EU na pevnině a 6 % na moři. Tyto chráněné oblasti samy o sobě přispívají 1,7 až 2,5 % k HDP EU, a to díky ekosystémovým službám, jako je ukládání uhlíku, čištění vody, opylování a cestovní ruch. Přijatý akční plán má zlepšit správu těchto oblastí, obecněji propojit ochranu přírody a sociálně-ekonomické činnosti a více zapojit vnitrostátní orgány, zainteresované subjekty i mladé lidi.

Uvedených patnáct opatření, která mají být provedena do roku 2019, se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti:

Zlepšit pokyny, prohloubit znalosti a zajistit větší soudržnost s obecnějšími sociálně-ekonomickými cíli

Komise pomůže členským státům, aby právní předpisy prováděly účinně a těžily tak z hospodářských výhod. Bude aktualizovat, rozvíjet a aktivně prosazovat pokyny v oblasti vydávání územních rozhodnutí, ochrany druhů a environmentálního řízení, jakož i odvětvové pokyny k důležitým tématům, jako jsou větrná a vodní energie nebo akvakultura. Vzniknou také nové pokyny týkající se začlenění ekosystémových služeb do rozhodovacích procesů.

Komise pomůže zajistit veřejný online přístup k údajům nezbytným pro provádění směrnic (např. satelitním snímkům z programu Copernicus).

Vytvořit politickou odpovědnost a posílit soulad

Větší jasnost pro zúčastněné strany zlepší dodržování předpisů. Komise bude podporovat členské státy při zavádění nezbytných opatření na ochranu přírody ve všech lokalitách.

Komise bude spolupracovat s vnitrostátními a regionálními orgány, vlastníky půdy a dalšími zainteresovanými subjekty na lepším provádění směrnic a překonávání překážek.

Posílit investice do sítě Natura 2000 a zlepšit využití financování z EU

Navrhnout 10% navýšení rozpočtu programu LIFE vyčleněného na projekty podporující ochranu přírody a biologickou rozmanitost, přičemž celková výše rozpočtových prostředků programu LIFE se nezmění.

Stimulovat investice soukromého sektoru do projektů na ochranu přírody prostřednictvím nástroje financování přírodního kapitálu, tedy finančního partnerství mezi Komisí a Evropskou investiční bankou, které poskytuje půjčky a investice na míru.

Podporovat součinnost s financováním v rámci společné zemědělské politiky, včetně Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkovaporadenské služby pro zemědělství a evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti.

Poskytovat poradenství pro zavádění ekologické infrastruktury, která umožní lepší propojení sítě Natura 2000, a podporovat řešení založená na přírodních procesech prostřednictvím politiky EU v oblasti výzkumu a inovací a finančních prostředků z programu Horizont 2020.

Lepší komunikace a osvěta, která zapojí občany, zúčastněné strany a komunity

Podporovat výměnu znalostí s místními a regionálními orgány v rámci společné platformy s Výborem regionů.

Zapojit mladé lidi prostřednictvím Evropského sboru solidarity – plně využít 3,3 milionu eur určených na vysílání dobrovolníků, aby se podpořila ochrana lokalit Natura 2000, a přispívat z prostředků EU na vytváření dalších příležitostí k dobrovolné činnosti či získávání pracovních zkušeností v zahraničí.

Podporovat zvyšování informovanosti a používání nových technologií a posilovat vazby mezi přírodním a kulturním dědictvím, zejména v souvislosti s tím, že rok 2018 bude Evropským rokem kulturního dědictví.

Vyhlásit 21. květen evropským dnem sítě Natura 2000.

Další informace: Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství

Konference: ,,Akční plán EU pro přírodu, lidi a hospodářství” – Brusel 6. června 2017
Zdroj: Verlag Dashöfer – www.enviprofi.cz, (redakčně kráceno) ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (rybník Kotvice)

 

15.5.2017 7.59, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MOKŘAD TRIANGL V PRAZEMOKŘAD TRIANGL V PRAZE
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<May 2021>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6