6. 4. 2020

Novou kanalizaci a vodovod budou mít i v Mostě a Liberci

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další letošní plánované investiční akce, a to rekonstrukci poruchové kanalizace a vodovodu v Mostě a v Liberci. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající betonová kanalizační stoka v ulici Prokopa Diviše v Mostě je z betonu vejčitého profilu 500/875 mm. Stoka uložená v hloubce do 3,5 metru v asfaltové komunikaci je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka: beton je zkorodovaný, popraskaný a místy chybí dno. Na několika místech již došlo k propadnutí, takže dochází k nežádoucímu nátoku balastních vod. V  souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 2-3 metry od ní je veden vodovod z litiny o vnitřním průměru 100 mm z roku 1936. Je zkorodovaný, inkrustovaný (přes 20 %) a opakovaně poruchový, proto zde SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu. V rámci investiční akce SVS bude v ulici Prokopa Diviše pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 152,8 metrů a vnitřního průměru 500 mm v délce 123,4 metrů. Pro vodovod bude nově použito potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 100 mm v délce 338 metrů. Součástí stavby je na trase přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, přepojení přípojek od uličních vpustí a výměna revizních kanalizačních šachet. Stavba bude provedena v rámci otevřeného paženého výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. dubna 2014. Vlastní práce budou zahájeny od pondělí 12. 5. 2014, a to vytyčením sítí a přípravnými pracemi. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2014.

Kanalizační stoka v části Liberce je z betonu vnitřního průměru 300 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, je tato stoka neznámého stáří ve špatném technickém stavu. Potrubí je staticky narušené, popraskané a místy chybí dno, takže vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací je veden přibližně 80 let starý litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm. Vykazuje silnou inkrustaci a je poruchový, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu. V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 300 mm v délce 126 metrů. Pro vodovod bude použito litinové potrubí o vnitřním průměru 100 mm v délce 125 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících devíti vodovodních a devíti kanalizačních přípojek na trase. Stavba bude provedena úsporně v rámci jednoho společného paženého výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena v minulém týdnu (18. týden). Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Naše voda, ilustrační foto SVS

7.5.2014 14.34, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3