20. 7. 2019

Novela vyhlášky o ukládání odpadů jde k připomínkám

Dne 15.9.2015 zaslalo MŽP novelu vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady do meziresortního připomínkového řízení. Týkají se také sedimentů z koryt vodních toků.

O zahájení procesu připomínek informoval web České asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Ten také přináší stručný výtah základních bodů připravované novely, ke které se nyní v rámci standardního legislativního procesu může vyjádřit i odborná veřejnost.

Obsahem novel je podle ČAOH například:

Zpřísnění stavu u využití sedimentů z vodních toků a vodních nádrží v návaznosti na novelu zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. – V této novele byly sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, využívané na zemědělském půdním fondu a na povrchu terénu, nově zařazeny do působnosti zákona o odpadech. V případě využití sedimentů na povrchu terénu tak nově bude aplikována obecná právní úprava pro využívání odpadů na povrchu terénu. S ohledem na velké množství odpadů, na které se režim vyhlášky bude nově vztahovat, je nezbytné přistoupit k podrobnější úpravě a stanovit rozdílná kritéria pro využití odpadů na povrchu terénu podle místa jejich využití.

Zpřísnění podmínek pro využívání stavebních a demoličních odpadů – dle novely již nebude možné využít stavební odpad bez jeho předchozího zpracování na recyklát (drcení, třídění).

Zrušení § 6 odst. 3, dle kterého bylo dlouhodobě stanoveno množství odpadů využitelných na technické zabezpečení skládky bez poplatku.

V příloze č. 4 se nově nastavují podmínky pro ukládání na skládky, co se týče výstupů z úpravy směsných komunálních odpadů obsahujících biologicky rozložitelnou složku.

Dále se nově stanovují pravidla pro postup v případě překročení nejvýše přípustné hodnoty ukazatele rozpuštěného organického uhlíku (DOC).

V příloze č. 5 je nově zavedena výjimka pro využívání na povrchu terénu pro pneumatiky, které byly dosud v některých případech takto využívány, vzhledem k jejich zařazení mezi výrobky podléhající zpětnému odběru.

Ohledně odpadů, které lze ukládat na skládky jen za určitých podmínek, se upřesňují podmínky pro ukládání neupravených směsných komunálních odpadů a biologicky rozložitelných odpadů.

Zpřísnění možností využití výstupů ze zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů.

Novela zpřesňuje pojem „kvalifikovaná osoba“, aby bylo možné stanovit podmínky pro splnění její odborné způsobilosti.

MŽP předpokládá, že novely by mohla být účinná již od 1.11.2015.

Připomínky je možno podávat do 7.10.2015.

Ke stažení: novela: novela.pdf [ 133.75 kB ], důvodová zpráva:duvodovka.pdf [ 248.48 kB ]

Zdroj: Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz), ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (sedimenty Labe)

 

17.9.2015 7.22, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4