18. 9. 2020

Novela vodního zákona zachová oddělení vodních děl a pozemků

Rozsáhlá novela občanského zákona stanovující mimo jiné, že se stavby, které nejsou pevně spojené s pozemkem, stávají součástí pozemku, nebude mít nakonec zřejmě výraznější dopad na majitele pozemků pod vodními stavbami.

V rozhovoru pro portál Naše voda to uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala. Podle jeho slov se při poškození a údržbě vodních děl bude i po prvním lednu 2014 postupovat v praxi stejně jako v současné době. To znamená, že se o vodní stavby ve veřejném zájmu, jako jsou koryta toků, protipovodňové valy nebo údržba rybníků, budou i nadále starat správci vodních toků, tedy státní podniky Povodí nebo v případě lesních toků státní podnik Lesy České republiky.

To je nicméně v rozporu s občanským zákonem, který ve svém znění, které vstoupí v platnost od počátku roku 2014, fakticky deleguje povinnosti údržby vodních děl na majitele pozemků pod těmito stavbami. Odstranit tento rozpor má nicméně novela vodního zákona, která by konstatovala, že veškerá vodní díla nejsou součástí pozemku. Uvedená novela by měla mít formu vládního návrhu tak, aby bylo možné novelizovat vodní zákon co nejdříve. Příslušný návrh je přitom již v současné době v meziresortním připomínkovém řízení.

Kromě toho existuje podle Kubaly od počátku příštího roku ještě jedna pojistka, která vlastníky pozemků pod vodními stavbami chrání před povinností investovat do veřejně prospěšných vodních staveb. Podle další z novel zákonů platných od 1.1. 2014 je totiž  vlastník pozemku vodní dílo na svém pozemku strpět. To na jednu stranu omezuje jeho vlastnická práva, na straně druhé ale vlastníkům umožňuje vyhnout se investicím do údržby a rekonstrukce vodní děl, které vyplývají z novely občanského zákona.

Do doby přijetí novely vodního zákona se nicméně mohou vyskytnout případy, kdy by měl vlastník pozemku do obnovy poškozených vodních děl ze zákona investovat. Z šetření, které si pro svou interní potřebu Povodí Vltavy udělalo ale vyplývá, že se takové případy mohou týkat zejména menších vodních ploch, zejména rybníků.

Petr Havel, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

10.12.2013 16.42, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4