17. 10. 2019

5.3.2019 10.48, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Novela nařízení vlády zvyšuje podíl biopásů

Od počátku března platí Nařízení vlády č. 59/2019 Sb., mimo jiné ukládající povinnost rozborů ovoce a zeleniny na vzorky těžkých kovů nebo zvyšující podíl biopásů. Informuje o tom zpravodajství Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Novelou původního nařízení vlády č. 75/2015 Sb. zejména dochází

–  k zavedení povinnosti odevzdávat na SZIF výsledky rozborů vzorků ovoce a zeleniny resp. půdy na těžké kovy výsledky rozborů vzorků ovoce a zeleniny resp. půdy na těžké kovy v rámci podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku,
–  k zavedení možnosti při sledování výskytu škodlivých organismů používat meteorologické stanice vybavené nejmodernějšími technologiemi, které umožňují na základě naměřených prahových hodnot a sumy teplot odhalit možná rizika výskytu škůdců v rámci podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
–  k úpravě postupů předkládání souhlasných stanovisek orgánu ochrany přírody na SZIF, díky nimž budou moci žadatelé lépe reagovat na extrémní klimatické podmínky (např. sucho) a přizpůsobit jim hospodaření na trvalých travních porostech,
–  k zmírnění postupu při hodnocení likvidace nedopasků v případě, že žadatel pastvu pouze přeruší, a to na dobu maximálně 29 dnů z důvodu krátkodobých přesunů pasených zvířat mezi díly půdních bloků,
–  k úpravě parametrů zakládaných biopásů, kdy se navyšuje maximální podíl biopásů na dílu půdního bloku z 20 % na 40 % a k upřesnění podmínky pro pěstování plodin na zbytku dílu půdního bloku, kde je založen biopás.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

5.3.2019 10.48, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁKRN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2