23. 5. 2019

Nově upravené náležitosti kontrolního hlášení

Parlament schválil novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty ve věci náležitostí kontrolního hlášení. Informuje o tom poradenský daňový portál www.du.cz.

Podle dosavadního znění § 101d zákona o DPH je plátce povinen v kontrolním hlášení uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně. Zákon předepsané údaje nijak blíže nespecifikuje a ponechává na Finanční správě, aby tyto údaje konkretizovalo. Podle názoru Ústavního soudu však nemohou být daňové formuláře a jejich náležitosti stanoveny pouze rozhodnutím Finanční správy. Tímto postupem je de facto obcházen legislativní proces. Povinnosti mají být stanoveny právním předpisem. Proto zrušil ustanovení § 101d odst. 1 s účinností ke dni 31. prosince 2017.

V reakci na to byla Parlamentem přijata novelizace tohoto ustanovení, podle níž je plátce v kontrolním hlášení povinen kromě obecných náležitostí podání uvést:

identifikační a kontaktní údaje plátce,

údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,

údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,

identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

To by mělo dostatečně zajistit požadavek na rámcové vymezení povinností zákonem. K věcné změně však nedochází a v povinnostech týkajících se kontrolního hlášení tím od roku 2018 nedochází ke změně. Bližší podrobnosti se mohou zájemci dozvědět na semináři DPH, kontrolní hlášení a EET v druhé polovině roku 2017 – konzultační seminář. V první polovině semináře budou účastníci semináře seznámeni s aktualitami a vývojem v oblasti DPH, KH a EET, ve druhé polovině budou konzultovány konkrétní situace, problémy a dotazy podnikatelů, které mohou účastníci semináře zasílat kdykoli předem.

Zdroj: https://www.du.cz, ilustrační foto Naše voda

26.10.2017 4.47, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACEVÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2