21. 9. 2018

Nové Heřminovy: Na výkup pozemků zbývají už jen poslední dva týdny

Přípravy přehrady v Nových Heřminovech se mohou zřejmě brzy zadrhnout kvůli výkupu potřebných pozemků. Jak totiž připomíná bruntálský deník, Povodí Odry musí vykoupit příslušné pozemky pro stavbu nejpozději do konce letošního roku.

Povodí Odry v Nových Heřminovech velmi snadno získalo pozemky, které původně patřily Pozemkovému fondu ČR a dalším státním organizacím. Pozemky kolem řeky byly ve vlastnictví Povodí Odry odjakživa. Investor už se také dohodl na velkorysém majetkoprávním vypořádání s některými heřminovskými občany, ale vážné komplikace mu mohou způsobit majitelé pozemků, kteří s výstavbou přehrady nesouhlasí. Svou půdu v zátopové oblasti odmítla prodat obec Nové Heřminovy a také tři soukromí majitelé. Povodí Odry má na výkup pozemků stanovený termín jen do konce letošního roku, protože pak už nebude možné čerpat peníze ze státního rozpočtu určené na majetkoprávní vypořádání. Na výkup mu tedy zbývají přibližně poslední dva týdny.

„Pokud se nedohodneme v letošním roce, tak jednání budou pokračovat dál. Pokud by někdo prodat nechtěl, což se stát může, jak tomu nasvědčuje současná situace, tak připadá v úvahu i institut vyvlastnění,” uvedl obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček ve zpravodajském pořadu ČT Události v regionech. Protože kromě času na vyjednávání o pozemcích je také nutné počítat lhůty na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, muselo už teď Povodí Odry odhadovaný termín zahájení stavby přehrady odsunout. Zatím jen o rok.

Podle dohody mezi ministerstvy zemědělství a dopravy měla být také přeložka silnice Zátor – Nové Heřminovy v délce 1,2 kilometru projektově připravena pro územní rozhodnutí do konce roku 2016. Původní harmonogram ale počítal s tím, že do konce roku 2016 bude hotové také majetkoprávní vypořádání pozemků v Nových Heřminovech. Přeložka silnice měla být hotová v roce 2018, protože s výstavbou přehrady se počítalo v letech 2018 až 2023. Povodí Odry vzhledem k aktuálnímu vývoji již přiznalo zpoždění a harmonogram zpřesnilo. Nyní odhaduje zahájení prací na heřminovské přehradě nejdříve v roce 2019.

Zatímco Povodí Odry spoléhá na institut vyvlastnění pozemků, obec Nové Heřminovy už řadu let nabízí ministerstvu zemědělství východisko, jak zajistit protipovodňovou ochranu na řece Opavě i bez soudních tahanic o pozemky. „Na žádost náměstka ministra zemědělství Aleše Kendíka se uskutečnila loni v prosinci v budově obecního úřadu Nové Heřminovy neformální schůzka. Zúčastnil se jí kromě uvedeného náměstka ministra také generální ředitel podniku Povodí Odry Jiří Pagáč. Za obec pak starosta, místostarostka a právní zástupce JUDr. Ondruš. Starosta zopakoval dlouholetý požadavek obce na objektivní posouzení možnosti bezpřehradových protipovodňových opatření nezávislým odborníkem nebo institucí, na které se shodnou obě strany. Závěr takového posudku je obec připravena respektovat a spolupracovat na jeho realizaci. Tento návrh panem náměstkem opět nebyl akceptován,” popsali zástupci Nových Heřminov svou iniciativu, která by mohla vést k dohodě o odblokování současné patové situace.

Generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč v říjnu navštívil Nové Heřminovy, aby se zástupci obce jednal o výkupu pozemků, plánovaných demolicích a o přípravě nového vládního usnesení pro roky 2017 až 2020. Během tohoto jednání nedošlo k žádnému posunu jak v postojích Povodí Odry, tak obce Nové Heřminovy. „Pan generální ředitel opět zopakoval své tvrzení, že přehrada se bude stavět i bez souhlasu obce jen na základě Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Také starosta zopakoval své tvrzení, že bez souladu s územním plánem obce se nebude stavět nic,” informovaly Nové Heřminovy, že ani na konci roku 2016 se nedaří sblížit stanoviska ve vztahu k přehradě.

V říjnu se zástupci Heřminov setkali také s Ředitelstvím silnic a dálnic a s projekční kanceláří, která kvůli plánované nádrži připravuje přeložku silnice I/45. „Starosta odmítl v této fázi přípravy vydat vyjádření nebo stanovisko k projektové dokumentaci. Toto vypracuje právní zástupce obce až při samotném územním řízení, pokud k němu dojde,” informovaly Nové Heřminovy o výsledcích jednání s ŘSD o přípravách přeložky.”

Zdroj: Bruntálský deník, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (místo, kde by měla stát přehrada)

 

19.12.2016 8.09, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO NECHRANICEVODNÍ DÍLO NECHRANICE
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >