22. 9. 2020

26.8.2020 7.51, Rubrika: Voda a naše peněženka

Norské fondy přispějí k záchraně biotopů a ohrožených druhů

Až 5,2 milionu korun na záchranu ohrožených přírodních biotopů a rostlinných či živočišných druhů uvedených na červených seznamech mohou získat zájemci z nové dotační výzvy Norských fondů. Státní fond životního prostředí ČR nabízí ve výzvě „Rondane“ celkem 78 milionů korun na menší záchranné projekty v lokalitách mimo zvláště chráněná území. Příjem žádostí odstartuje 14. září 2020.

Čerstvě vyhlášená dotační výzva „Rondane“ je součástí finanční podpory poskytované České republice v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu z Norských fondů. Jejím cílem je pomoci zvýšit odolnost našich ekosystémů a podpořit biologickou rozmanitost v krajině „Výzva Rondane je koncipována jako doplňková k jiným dotačním titulům v oblasti ochrany přírody financovaným z veřejných národních a evropských zdrojů, zejména k Operačnímu programu Životní prostředí. Podpora je proto namířena na projekty menšího rozsahu, a to mimo zvláště chráněná území, kde není finanční podpora stále dostačující. Všechna realizovaná opatření musí současně vycházet z příslušných národních či regionálních dokumentů stanovujících přístup k ochraně přírody a krajiny,” přibližuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Prostředky z Norských fondů je možné využít na ochranu ohrožených přírodních biotopů, například k obnově mokřadů a zvýšení retence vody v krajině, výsadbě původních druhů dřevin nebo k ochraně před invazivními druhy rostlin. Druhou oblastí podpory je ochrana ohrožených rostlinných a živočišných druhů uvedených na tzv. červených seznamech, a to prostřednictvím ochrany jejich přirozených stanovišť. Příspěvek tak bude možné získat na vytvoření hnízdišť pro ohrožené druhy, na péči o staré sady, významné stromy, kamenné snosy, dále na biotopové úpravy dřevin, obnovu otevřených písčin či kupříkladu na zprostupnění migračních překážek živočichů.

„Abychom měli jistotu, že jsou navrhovaná opatření v dané oblasti relevantní a v souladu s národními a regionálními cíli v ochraně ekosystémů a biodiverzity, musí být součástí každé předložené žádosti odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s vyhodnocením přínosnosti navrhovaného projektu,” upřesňuje k novému dotačnímu titulu Petr Valdman.

O dotaci mohou požádat všechny subjekty, které jsou v České republice registrovány jako právnické osoby. Žadatelé mohou na jeden projekt získat podporu od 130 tisíc do 5,2 milionu korun a pokrýt tak až 90 procent celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí do výzvy „Rondane“ bude otevřen 14. září a potrvá do 30. listopadu 2020. Žádosti budou přijímány online prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR.

Bližší podrobnosti o výzvě naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

Zdroj: Enviweb.cz, SFŽP, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

26.8.2020 7.51, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

PLUŽINY - šetrné zemědělství v PrazePLUŽINY - šetrné zemědělství v Praze
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4