31. 5. 2020

9.5.2020 7.59, Rubrika: Voda a naše peněženka

Norské fondy nabízí peníze na odstranění léčiv z povrchových vod

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) připravuje v současné době tři dotační výzvy zaměřené na znečištění povrchových vod mikropolutanty, mezi něž patří zbytky léčiv a jejich metabolity. Informuje o tom květnové vydání informačního zpravodaje SFŽP „Priorita”.

„Výzkumy provedené na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v nedávné době ukázaly, že zbytky léčiv ve vodách a jejich metabolity mohou mít negativní vliv na metabolismus a chování živočichů. Je proto třeba se tímto moderním fenoménem začít intenzivněji zabývat. Náš program je jedním z prvních finančních nástrojů, které se zaměřují na hledání a podporu konkrétních opatření, jež bude možné v praxi využít ke snižování tohoto typu znečištění,“ vysvětluje tuto volbu Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Podporu z programu Norských fondů bude možné získat konkrétně na zajištění laboratorní infrastruktury a analytických metod pro identifikaci znečišťujících látek v souvislosti s monitoringem jakosti povrchových vod na našem území i na realizaci pilotních projektů na snižování farmaceutického znečištění povrchových vod.

Program podpoří navíc osvětové akce a vzdělávací kampaně, které upozorní na problematiku ochrany vod v souvislosti s výskytem mikropolutantů, jako je například správné nakládání s léčivy. Celková alokace pro tuto oblast podpory je 175 milionů korun, přičemž žadatelé z řad právnických osob mohou z programu pokrýt až 100% způsobilých výdajů projektu. Otevření dotačních výzev se předpokládá v druhé polovině roku 2020. V rámci programu Norských fondů je možné financovat také projekty mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Norskem.

„Problematikou mikropolutantů se intenzivně zabývá také Norsko. Již při přípravě našeho programu jsme zaznamenali velký zájem o toto téma ze strany Norské environmentální agentury i dalších výzkumných institucí. Očekáváme proto v této oblasti podpory velký zájem o bilaterální projekty a rozvoj spolupráce mezi českými a norskými subjekty,“ říká Ivo Marcin, ředitel Odboru mezinárodních programů a fondů SFŽP ČR. Podrobné informace o této oblasti podpory a připravovaných výzvách je možné nalézt v Manuálu pro oblast podpory: Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod. Zveřejněn je na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR v sekci Norské fondy (www.sfzp.cz)

PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY Z NORSKÝCH FONDŮ

Zajištění infrastruktury a vhodných analytických metod pro identifikaci znečišťujících látek ve vodním prostředí • celková alokace: 78 milionů Kč • rozsah podpory: až 100% • minimální a maximální výše podpory: 5 200 000 – 19 500 000Kč

Realizace pilotních projektů pro snížení farmaceutického znečištění vodních toků • celková alokace: 89 milionů Kč • rozsah podpory: až 100% • minimální a maximální výše podpory: 5 200 000 – 26 000 000Kč

Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v oblasti snižování znečišťujících látek ve vodním prostředí • celková alokace: 7,8 milionu Kč • rozsah podpory: až 90% • minimální a maximální výše podpory: 130 000 – 1 300 000Kč

* Pokud je příjemcem podpory nevládní nezisková organizace a sociální partner, je rozsah podpory vždy 90% z celkových způsobilých výdajů.

Zdroj: SFŽP, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

9.5.2020 7.59, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31