20. 10. 2018

NKÚ: Některé protipovodňové stavby chrání před velkou vodou jen minimálně nebo vůbec

Některé stavby financované z programů prevence před povodněmi chrání před velkou vodou jen minimálně nebo vůbec. Informoval o tom dnes Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) na základě svého šetření.

NKÚse zaměřil na to, jak byly poskytovány a čerpány peníze v letech 2007 až 2012 v rámci dvou programů prevence před povodněmi – programu Podpora prevence před povodněmi II, jehož výdaje mají být 11,5 miliardy korun, a programu Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží, ze kterého má být poskytnuta částka přesahující 3 miliardy. Kontroloři prověřili Ministerstvo zemědělství, které za programy odpovídá, i příjemce dotací, u nichž zkontrolovali 33 akcí za 2,6 miliardy korun.

Podle NKÚ není možné účinně ověřit, zda programy zabezpečují co nejvyšší efekt pro prevenci před povodněmi. U druhého, „rybníkářského“ programu ukazatele zaměřené na počet chráněných obyvatel nebo rozsah ochráněného majetku chyběly úplně, takže nebude možné vyhodnotit, jestli byly peníze z hlediska prevence povodní proinvestovány skutečně efektivně. U osmi z patnácti kontrolovaných akcí v tomto programu kontroloři konstatovali, že peníze šly na akce, které měly pro ochranu obyvatel a majetku před povodněmi malý nebo vůbec žádný význam.

Při kontrole u příjemců dotací kontroloři zjistili například nedostatky v přípravě jedné stavební akce, když byly postupně vypuštěny tři z pěti lokalit, v nichž se měla protipovodňová ochrana budovat. Délka ochrany proti povodním se tak zkrátila oproti původnímu plánu o 21 procent, náklady ovšem naopak vzrostly o 12 procent.

Nedostatky kontroloři našli i při výběru dodavatelů. Příjemci dotací nestanovili ve výběrových řízeních maximální možnou výši smluvních pokut či maximální délku záruční doby, tedy limitní hodnoty dílčích hodnoticích kritérií. Někteří uchazeči pak ve výběrovém řízení nabídli neopodstatněně vysoké smluvní pokuty nebo nepřiměřeně dlouhé záruční doby. Díky tomu získali tak vysoké bodové ohodnocení, že zakázku získali, i když nabídli vyšší cenu než ostatní uchazeči. To se stalo například u akce „Lovosicko (Píšťany-Lovosice) – protipovodňová ochrana na Q100 na Labi – stavební část“. Vybraný uchazeč nabídl o 47 milionů korun vyšší cenu než ten, který skončil na druhém místě, přesto zakázku získal, protože se zároveň v nabídce zavázal k šestinásobně vyšší smluvní pokutě než druhý v pořadí.

Podrobnosti naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/27.protipovodnove-zabrany

Naše voda

19.8.2013 8.34, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >