20. 8. 2019

Haváriie I. stupně: Neznámý pachatel vypouští do pražské ÚČOV množství chemikálií

Nepovolené vypouštění odpadů na stokové síti zřejmě zapříčinilo nejvyšší průměrné koncentrace všech důležitých ukazatelů znečištění na přítoku do Ústřední čistírny odpadních vod Praha za posledních šest let. V pondělí 7. dubna ve večerních hodinách tak musela být vyhlášena na UČOV havárie I. Kategorie, oznámila mluvčí magistrátu Pera Hrubá.

Od poloviny února čistírna na přítoku zaznamenává nadstandardně vysoké koncentrace znečištění v ukazateli CHSKcr, NL, Nc, TIN, N-NH4, které vzhledem k biologicky aktivnímu charakteru nemohou pocházet z legálního vypouštění. „Přes veškerou dlouhodobou snahu provozovatele, České inspekce životního prostředí a vodoprávního úřadu jsme doposud původce této zátěže neidentifikovali. Jedná se pravděpodobně o zdroj nelegálního původu. Šetření však i nadále intenzivně probíhají. Vzhledem ke způsobené škodě připravujeme trestní oznámení na neznámého pachatele,“ prohlásila radní pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Jana Plamínková.

Ačkoliv veškeré provozní systémy ÚČOV Praha pracují na plný výkon a do technologické linky je dávkováno maximální možné množství speciálních chemikálií za účelem zvýšení účinnosti a stabilizace čistícího procesu, není čistírna schopna se s tímto zvýšeným zatížením dlouhodobě vyrovnat. Vzhledem k  tomu došlo v posledních týdnech k anaerobnímu rozpadu primárního kalu v usazovacích nádržích a tím k následnému extrémnímu zatížení biologické linky organickým znečištěním.  To má za následek zásadní potlačení již tak v zimním období zpomaleného procesu nitrifikace (1. stupeň pro odstraňování dusíku).

Kvůli narušení čistícího procesu dostoupila koncentrace znečistění v ukazateli celkový dusík maximálního povoleného limitu 35 mg/l a provozovatel byl nucen vyhlásit havárii I. kategorie. „Bohužel nastartování procesu nitrifikace není v případě ÚČOV Praha jednoduchou a rychlou záležitostí. Navíc zcela závisí na charakteru a koncentraci znečištění odpadních vod na přítoku a na klimatických podmínkách, především teplotě,“ upozornila radní Plamínková.

Hlavní město Praha je tak nuceno přistoupit k jednání o havarijních limitech vypouštění odpadních vod do vod povrchových na dobu nutnou pro znovuobnovení čistících procesů.

Naše voda, foto: wikimedia commons

8.4.2015 13.33, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1