27. 5. 2020

Nepřehlédněte: Vychází číslo 12/2017 časopisu Sovak

Obálka čísla 12/2017 časopisu Sovak je tentokrát věnovaná společnosti ČEVAK a. s. O spolupráci statutárního města České Budějovice s ČEVAK a. s. se více dozvíte v úvodním rozhovoru s náměstkem primátora Mgr. Petrem Podholou.

Krátké vyjádření poskytnul pro časopis i předseda představenstva ČEVAK a. s. Ing. Jiří Heřman. Podrobnou reportáž z významné oborové konference „Provoz vodovodů a kanalizací 2017“, kterou již popatnácté uspořádal SOVAK ČR, připravil Ing. Filip Wanner, Ph.D. ze SOVAK ČR. Problematikou určení konce laminárního proudění v potrubí, respektive změnou režimu proudění pro homogenní nenewtonské suspenze se zabývá ve svém odborném textu doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc. V čísle si čtenáři mohou přečíst i články od zástupců SOVAK ČR v EurEau, a to od Ing. Ondřeje Beneše, Ph.D., MBA, LL. M. a od Ing. Radky Huškové. Jeden z příspěvků shrnuje výsledky jednání valné hromady a představenstva EurEau v Bilbau, druhý text podává zprávu o zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1, rovněž v Bilbau. Toto španělské město hostilo ve dnech 18.–20. 10., u příležitosti 50 let od založení EurEau, EurEau kongres 2017, jehož součástí byla oddělená jednání všech odborných komisí, jednání odborných pracovních skupin, jednání představenstva EurEau a společné jednání všech přítomných k udržitelnému rozvoji vodního hospodářství.

Rubrika Z regionů přinesla zprávy tentokrát ze společností: 1. SčV, a. s., Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Pražská vodohospodářská společnost a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., Vodárenská společnost Chrudim, a. s. a Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. Redakce ráda zařadí i příspěvky z Vašich společností, dejte nám o aktualitách vědět na e-mailových adresách hruska@sovak.cz a jungova@sovak.cz. Vodojemy je zapotřebí po čase podrobit sanaci, přijít vhod tak mohou zahraniční zkušenosti. Konkrétně článek přibližuje proces sanace dvou komor vodojemu v německém Lohr am Main a upozorňuje mimo jiné na skutečnost, že projektantům v Německu situaci usnadňují pracovní listy DVGW (Německé společnosti pro vodárenství a plynárenství) W 300 část 1 až 5, která se přímo zabývá zásadami plánování, výstavby a údržby vodojemů na pitnou vodu.

V časopise byly také připomenuty dvě další konference, a to „Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté), 10 let od přijetí Povodňové směrnice“ a „Hydroanalytika 2017“. Co vše číslo 12/2017 časopisu Sovak přináší, můžete zjistit z jeho Obsahu http://www.sovak.cz/stranka/obsahy-aktualniho-rocniku.

Zdroj a foto (obálka) www.sovak.cz

 

19.12.2017 13.01, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31