20. 10. 2019

24.9.2012 7.32, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Neničte signální body pro laserové snímání Krkonoš

Návštěvníci mohli v minulých dnech narazit na některých krkonošských vrcholech na bílou plachtu s textem „Toto je signální bod leteckého snímkování. Prosím neničte jej.“ Informoval o tom mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Plachty podle něj posloužily jako kontrolní zaměřovací body pro laserové snímání povrchu Krkonošského národního parku (laserscanning). Správa KRNAP tak srovnala krok se svým polským protějškem (KPN), který již data získaná touto technologií má. Tato aktivita je součástí projektu KRKONOŠE v INSPIRE – společný GIS v ochraně přírody, který je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Laserové snímání povrchu patří k nejnovějším technologiím pro pořizování prostorových geodat. Nachází využití zejména při vytváření digitálních modelů terénu a reliéfu. Metoda laserscanningu je založena na vyslání laserového paprsku směrem k povrchu měřeného území nebo objektu. Je měřena vzdálenost, kterou paprsek urazí, a jeho směr. Vyhodnocením všech parametrů získáme informaci o jednom určitém bodu povrchu. Laserové zařízení může být umístěné staticky na zemi (pozemní laserscanning) nebo v letadleči vrtulníku (letecký laserscanning). V případě snímkování Krkonoš je využito druhého zmiňovaného způsobu, kdy speciální letadlo vybavené fotogrammetrickou sestavou nasnímalo v průběhu letních prázdnin potřebná data.

Primárním výstupem laserového skenování je soubor prostorových souřadnic odražených bodů – takzvané mračno bodů. Konečným výstupem zpracování dat z laserového skenování jsou rúzné druhy velmi detailního modelu reliéfu krajiny. Kromě digitálního modelu reliéfu je výstupem laserového skenování také digitální model terénu včetně budov, stromů, vegetace a dalších prvků v krajině. Data pořízena metodou laserscanningu nebyla jediným výstupem snímkovací mise, která v minulých týdnech vrcholila. Pořízeny byly rovněž letecké snímky ve vysokém rozlišení, a to včetně záznamu infračerveného spektra, které pomůže rozlišit např. zdravotní stav rostlin, ale také snímky hyperspektrální, sloužící pro vyhodnocení vegetačního pokryvu.

Tato geografická data umožní Správě KRNAP provádět velice přesné prostorové analýzy určené pro kvalitnější a efektivnější plánování nejrůznějších opatření v oblasti péče o krajinu, ochranu přírody, lesního hospodářství, turismu nebo také krizového managementu. V neposlední řaděnajdou své uplatnění rovněž v aplikovaném výzkumu, jehož výsledky jsou opět využívány pro zvýšení efektivity řízení národních parků.

Pořízení dat metodou laserscanningu bylo součástí projektu KRKONOŠE v INSPIRE – společný GIS v ochraně přírody, který je podpořen prostředky z Operačního programu příhraniční spolupráce ČR–PR 2007–2013, který je financován z prostředků ERDF. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cena komplexní zakázky byla 7,6 milionu korun. Takto pořízená data bude nyní využívat jak Správa KRNAP a Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego, naši partneři, tak specifické výstupy budou samozřejmě přístupny i odborné a široké veřejnosti prostřednictvím mapových služeb a mapového portálu Správy KRNAP.

Naše voda

 

24.9.2012 7.32, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁKRN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2