25. 5. 2020

Nejčastější mýty o mokřadech III

Snahy o obnovu mokřadů v krajině mohou narážet na některé z četných mýtů, které se těchto drobných vodních ploch týkají. Spolek Mokřady – ochrana a management i proto zpracoval komentář k těmto mýtům, jehož další část zveřejňujeme.

Mýtus: Stabilní výška hladiny tůní bez kolísání je pro organismy to nejlepší

Komentář: Řada specifických organismů pro svojí existenci přímo vyžaduje pravidelné i nepravidelné kolísání vodní hladiny. Vyžadují střídavé zaplavení půdního povrchu a následné vyschnutí. V opačném případě dochází k jejich ústupu. Tento režim naopak nevyhovuje jiným konkurenčním organismům, které tak nemají šanci obsadit prostor na pomezí vody a souše. Čím menší kolísání vodní hladiny v tůni je, tím pozvolnější svažitost břehů a dna by měla být zajištěna, aby byla vytvořena dostatečná plocha této vysychavé zóny. Nebojme se dělat tůně se sklonem břehů a dna i 1 : 30. Jako velmi prospěšné se jeví to, aby veškeré nově budované tůně měly alespoň na části svého obvodu plynulý a pozvolný přechod do okolních biotopů.

Mýtus:  Jen dostatečně osluněná tůň je biologicky plnohodnotná

Komentář. Řada organismů je stínomilná, chladnomilná, bez potřeby velkých teplotních výkyvů a uvítají nádrže buď zcela a trvale ve stínu nebo osluněné jen velmi omezeně. Opět se dostáváme k tomu, že je ideální nabídnout na téže lokalitě (pokud to podmínky dovolí) nádrže širokého spektra vlastností, a to včetně charakteru oslunění. Jen nabídka širokého spektra životních podmínek zajistí existenci široké paletě organismů, jejich vývojových stádií a příslušných životních procesů.

Mýtus: Drobné vodní plochy jsou nepřirozené, není tak opodstatnění pro jejich budování a obnovu

Komentář. Tento názor je již snad překonán a patří do historie. Tůně vznikají hned několika přírodnímimi procesy. Mezi ty základní patří přirozená dynamika vodních toků s překladem říčních koryt a oddělováním říčních meandrů, činnost zvěře a vývraty stromů. Jak to dopadlo s přirozenou dynamikou toků a mokřadů u nás víme, proto je nedostatek drobných nádrží v krajině více než zjevný. I kdyby tůně byly čistě výtvorem člověka, není to důvod pro jejich nebudování. Žijeme v kulturní krajině, která byla a je kontinuálně utvářena po několik tisíciletí činností člověka. Jsou zde biotopy, které by bez činnosti člověka zcela zanikly a s ní i příslušná biota (např. stepi). Přesto se snažíme tyto biotopy udržet a chránit.

Zdroj a foto: www.mokrady.wbs.cz (na ilustračním foto tůň vzniklá jako vyleženina od divokých prasat)

 

31.10.2015 11.20, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31