18. 8. 2019

Návrhy obou nových odpadových zákonů je možné připomínkovat

Do 25. února 2016 přijímá Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) připomínky k návrhům dvou nových zákonů o odpadech a výrobcích s ukončenou životností. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) zveřejnila k návrhům dokumentaci, kterou přetiskujeme.

Stručný výčet hlavních bodů návrhu nového zákona o odpadech

Poplatek za komunální odpad – nově má být řešeno pouze v zákoně o místních poplatcích. Obce si budou moci zvolit buď poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem (podobný stávajícímu místnímu poplatku podle § 10b zákona o místních poplatcích) nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (má vyplývat ze skutečného množství vyprodukovaného odpadu odložen do sběrných nádob nebo na určená místa, případně za kapacitu sběrných prostředků).

Na skládky má být od roku 2024 zakázáno ukládat odpady, jejichž výhřevnost je vyšší než 4 MJ/kg a odpady, které jsou recyklovatelné (§ 29 odst. 8 návrhu).

Zcela zásadní změny v oblasti poplatků za ukládání odpadů na skládku (§ 77 a násl. a příloha č. 8 návrhu zákona) – MŽP navrhuje několikanásobné zdražení z nynějších 500 Kč dokonce na 1850 Kč! Otázkou zůstává, zda je několikanásobné zdražení nezbytné či vhodné, když ČR má jako jeden z mála států v EU již stanoven dokonce termín ukončení skládkování odpadů. Využitelné odpady na skládky nebudou moci, ať již bude poplatek 0 Kč, 500 Kč nebo třeba 3000 Kč. Kdo ponese tyto náklady? A kdo na takové míře zdražení vydělá?

Podstatnou otázkou je rovněž důvod, proč MŽP chce zatížit vysokým poplatkem dokonce i zbytkový nevyužitelný odpad, u kterého MŽP navrhuje poplatek až 1350 Kč. Toto opatření nepochybně zbytečně zatíží peněženky původců odpadů. Jeho environmentální přínos není zřejmý a může být naopak negativní s ohledem na zřejmé riziko vzniku mnoha černých skládek a dalších typů nelegálního nakládání s odpady. To přinese další výrazné zatížení obecních rozpočtů. Podobná situace se týká také nově navrhovaného zpoplatnění všech odpadů, které jsou na skládkáchvyužívány jako náhrada primárních surovin pro technické zabezpečení skládek – tyto využívané odpady mají být z nynější nuly, zatíženy poplatkem až 400 Kč.

Zákon kupodivu na druhou stranu neobsahuje nyní již známé a Evropskou komisí vyhlášené cíle balíčku k oběhovému hospodářství – které jsou zaměřeny z velké části na recyklaci odpadů. Je proto více než pravděpodobné, že tyto cíle bude třeba do zákona doplnit (např. Slovensko již některé z cílů zahrnulo do svého nově schváleného POH SR). Doplnit cíle nyní, tedy v přípravné fázi zákona, se logicky jeví jako vhodnější, než je doplňovat novelou ještě před nabytím účinnosti nového zákona, se kterou se počítá od 1.1.2018. Vyhlášené recyklační cíle se přitom vztahují již k roku 2025, tedy za necelých 9 let.

Nově v návrhu zákona řešeny činnosti ,,obchodování s odpady” a ,, zprostředkování nakládání s odpady” (např. § 32 a § 33 návrhu).

Změny u dosavadních zařízení podle § 14 odst. 2 – v příloze č. 3 návrhu nového zákona je stanoven,,Seznam zařízení na využití odpadů, která mohou být provozována bez povolení provozu zařízení”.

Zvláštní pozornost je věnována odpadům ze zdravotnictví a veterinární péče (§ 61 a § 62).

Nově má být stanovena maximální doba 5 let, na kterou může být vydáno povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, tedy zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů (§ 14 návrhu).

Změny u mobilních zařízení – návrh počítá pouze s mobilními zařízeními k úpravě nebo využití odpadu, jejichž provozovatel získá povolení k provozu zařízení od krajského úřadu, na jehož území má sídlo. Sběr odpadu pomocí mobilních zařízení bude zakázán a má být nahrazen možností, aby provozovatel zařízení převzal odpady směřující do jeho zařízení již v místě nakládky, a dále zavedením výše uvedených institutů obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady.

Sběrny odpadu budou muset vybavit prostory zařízení kamerovým systémem a uchovávat záznam po stanovenou dobu a prokazatelně proškolovat zaměstnance (§ 13 odst. 12 návrhu zákona).

Změny ve vymezení stavu, kdy odpad přestává být odpadem (§ 6 návrhu zákona).

Povinnost provozovatelů zařízení určených pro nakládání s odpady sjednat pojištění odpovědnostiza škodu na životním prostředí, na zdraví a na věci způsobenou provozem zařízení nebo z důvodu ukončení jeho provozu (§ 13 návrhu)

Návrh počítá se řešením problematiky nelegálně soustředěného odpadu, tedy tzv. černých skládek (§ 11 návrhu zákona).

Účinnost nového zákona se předpokládá od 1.1.2018.

Ke stažení – návrh nového zákona o odpadech

návrh zákona – zoo—ma-korna6mn9r0o.pdf [ 729.23 kB ]

předkládací zpráva – zoo-predkladaci-zp—zp-korna6mn9r0o.pdf [ 41.66 kB ]

důvodová zpráva – zoo-duvodovka—zd-korna6mn9r0o.pdf [ 1.55 MB ]

původní připomínky ČAOH k věcnému záměru nového zákona o odpadech z roku 2015 byly zveřejněny zde

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz), ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

3.2.2016 10.33, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1