27. 10. 2020

Národní zemědělské muzeum vyzývá mladé vědce k účasti v soutěži o nejlepší vědecké práce

Jak dnes informovala mluvčí Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze Jitka Taussiková, jde o soutěž s názvem Věda pro zemi, která se koná už potřetí a je vyhlášena pro kategorie bakalářská, diplomová a doktorská práce.

Cílem soutěže je vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, soukromého i neziskového sektoru, státní správy a samosprávy a akademické sféry. Do soutěže se přijímají pouze obhájené práce. Závěrečná hodnocení provádí komise složená z členů Vědecké rady NZM, která bude rozhodovat na základě posudků externích odborníků v dané tematické oblasti. „Letošní třetí ročník se koná pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka a počet přihlášených prací v minulém ročníku nám potvrdil smysl takovou soutěž pořádat. Jejich tematická šíře navíc prokazuje nevyčerpatelnou rozmanitost nejen vědy, ale i naší země,“ dodává organizátorka soutěže Jitka Balcarová.

Kritérii hodnocení jsou stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění, použité metody, obsahová správnost a hloubka provedené analýzy, schopnost argumentace a kritického myšlení, schopnost konceptualizace, citace a práce se zdroji, formální úprava, jazyková a stylistická úroveň, vhodnost a výpovědní hodnota příloh (tabulky, grafy, obrázky). V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s NZM, které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo článku v muzejním recenzovaném časopise Prameny a studie.

Tematické okruhy jsou muzeologie; venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice; rozvoj venkova a regionální rozvoj; lesnictví, lesní hospodářství a myslivost; vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství; zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství; mechanizace zemědělství a lesnictví; zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby; potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba; kulinární dědictví českých zemí; venkov a zemědělství v umění; osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů.

Práce může být v českém nebo slovenském jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a řešit problematiku výše uvedených tematických okruhů. Povinnou součástí přihlášky je bakalářská, diplomová nebo doktorská práce v pdf formátu, kopie podepsaných odborných posudků vedoucího práce a oponentů.

Vítězní autoři získají finanční ocenění v závislosti na druhu publikování od 1 000 Kč do 10 000 Kč.

Termín pro přihlašování účastníků: 22. 2. – 30. 6. 2018

Hodnocení prací: 1. 7. – 15. 9. 2018

Setkání hodnotící komise a určení pořadí: 15. 9. – 30. 9. 2018

Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: říjen 2018

Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním online formuláře, ke kterému je třeba přiložit požadované pdf dokumenty, nebo zasláním stručné elektronické přihlášky. Veškeré informace o soutěži včetně online přihlášky a formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi.

Kontakt na organizátorku soutěže: PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D., vedoucí oddělení vědy a výzkumu Národního zemědělského muzea, jitka.balcarova@nzm.cz, tel. +420 702 170 355.

Více na www.nzm.cz.

Zdroj a plakát: NZM

28.2.2018 15.18, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKAVÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1