21. 7. 2019

Národní vodohospodářská konference 2012 bude v září v Brně

Pro veřejnou správu, starosty i podnikatele je určena Národní vodohospodářská konference 2012, která se bude konat 6. září v Brně na Vysokém učení technickém. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí.

Na konferenci se budou prezentovat firmy specializované na oblast vodohospodářství, zaměřené na projekty, výstavbu, technologie a jiné související činnosti, týkající se vodohospodářství, případně další zájemci.

V přilehlých prostorách přednáškového sálu bude uspořádána výstavka s nabídkou firem, které mají odborníkům v oblasti vodohospodářství co nabídnout.

Co se dozvíte?

Jaká je koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací s využitím fondů EU na výstavbu a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury pro odvádění a čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou v období po roce 2012. Seznámíte se se strategií státní politiky a s trendy vývoje legislativy a jejího uplatnění v praxi na poli rozvoje vodovodů a kanalizací, včetně diskuse ke koncepci. Součástí konference je diskuse a objasnění aktuálních okruhů problematiky podstatné v systému získávání finančních zdrojů a výstavby vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod. V programu konference vystoupí kromě erudovaných řešitelů vodohospodářské problematiky také zástupci MZe ČR, MŽP ČR a SFŽP ČR.

Jaká budou témata?

Zodpovězení řady otázek spojených s koncepcí rozvoje vodovodů a kanalizací a budováním vodohospodářské infrastruktury a jejího financování.

  • Vodohospodářská politika a strategie.
  • Financování vodohospodářských projektů v působnosti MZe ČR.
  • Financování vodárenského sektoru z fondů EU v gesci MŽP ČR, očekávání po roce 2012.
  • Zákon o vodovodech a kanalizacích a pravidla ČR pro poskytování a čerpání finanční podpory MZe ČR.
  • EIA ve vztahu k vodohospodářským projektům.
  • Praktické zkušenosti z projektů spolufinancovaných z národních fondů a fondů EU.
  • Vodohospodářská infrastruktura, technologie ČOV a praktické zkušenosti s výstavbou ve vodohospodářství.
  • Praktické zkušenosti s řešením problematiky vodních staveb a vodního hospodářství.
  • Správní řád a vodní právo.
  • Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

Komu je konference určena?

Zástupci obcí, měst, krajů, členských obcí ve sdruženích měst a obcí ČR, mikroregionů, představitelé krajů řešící problematiku a koncepci vodního hospodářství, pracovníci odborů životního prostředí, regionálního rozvoje, případně další pracovníci. Zástupci škol, institutů a výzkumných ústavů, specializovaných na oblast vodohospodářství a s tím souvisejicích technologií. Představitelé oborových nevládních organizací, podnikatelské subjekty, zaměřené svou činností na projekty, výstavbu, technologie a jiné související činnosti, týkající se vodohospodářství, případně další zájemci.

Více informací na: Národní centrum regionů

27.6.2012 7.58, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKOJEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKO
Aitor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4