2. 12. 2023

Nádrž v Plumlově se musí napustit jen vodou bez živin pro sinice

Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí vodního díla Plumlov je název projektu, který nyní připravuje státní podnik Povodí Moravy. Uvedla to dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Povodí tak podle mluvčí hodlá zamezit nadměrnému přísunu volně dostupných živin, především fosforu, do vody tří na sebe navazujících nádrží v Plumlově. Důsledkem je v letních měsících masivní nárůst vodního květu. Po provedené rekonstrukci hráze vodního díla Plumlov, které je kvůli této stavbě a předcházející těžbě sedimentů ze dna od konce roku 2009 bez vody, by v současné době nemělo již nic bránit zpětnému napuštění. Dlouhodobé sledování kvality vody na přítoku však potvrzuje, že je díky absenci kvalitního čištění odpadních vod z obcí stále plná zejména fosforu, základní živiny pro sinice.„Všechny tři nádrže v Plumlově, tedy i Podhradský rybník a Bidelec se nakonec musí napustit jen čistou vodou bez živin pro sinice,“ prohlásil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Zdůraznil přitom, že nedopustí znehodnocení vynaložených finančních prostředků. Státní podnik tedy inicioval vznik projektu, který počítá s dočasným řešením zvýšeného přísunu živin do vody a má dvě části. „Jednak to jsou opatření okamžitá, která musí proběhnout ještě před napuštěním nádrží a opatření budoucí, například zpracování živinové bilance povodí řeky Hloučely nebo návrh budoucího monitoringu jakosti povrchových vod,“ vysvětlil generální ředitel.

Podle ředitele závodu Horní Morava Davida Fíny navazuje projekt na již realizovanou studii „Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov“ z roku 2007. Mimo rybníku Bidelec, určeného primárně k rybochovu, se jedná o vodní plochy s neotřesitelným rekreačním významem v rámci regionu. „Zejména u VD Plumlov je masivní výskyt sinic vážný problém, protože tato lokalita byla desítky let vyhledávaným turistickým místem,“ doplnil Fína.

Mezi okamžitá opatření s provedením ještě před napouštěním jednotlivých ploch patří mimo jiné zhodnocení stávající bilance přísunu živin podle výsledků dostupných rozborů povrchových vod. Z toho vyplyne návrh příslušných technických a chemických opatření (srážedel, jejich umístění, látek, koncentrace, technologie srážení, obsluhy) na přítocích a v samotných rybnících, či vodní nádrži. Součástí okamžitých opatření je rovněž posouzení účinnosti dosavadních ČOV, s návrhy na jejich intenzifikaci.

Do první části projektu se řadí i možné budoucí využití vodní plochy rybníku Bidelec jako biologického rybníku a jeho přebudování na kořenovou čistírnu odpadních vod. Nebude chybět ani posouzení vhodnosti dosavadního rybího hospodaření na rybníku Bidelec, Podhradský i na VD Plumlov včetně návrhu rybí obsádky s ohledem na snahu o udržení jakosti povrchových vod. V případě plumlovské nádrže jde například i o dočasné hájení dravých ryb nebo omezení přikrmování. „Součástí projektu by měl být i návrh hospodaření na rybnících v Hamrech v povodí řeky Hloučely,“ popisuje Fína.

Budoucí opatření jsou realizovatelná i po napuštění rybníků a všech tří vodních děl, je zde však třeba delší sběr dat, dlouhodobý průzkum povodí či zajištění dalších finančních prostředků. Na tomto základě lze pak posílit či upravit již zavedená okamžitá opatření. Do této části projektu patří zpracování živinové bilance povodí, zjištění množství inokul sinic v rybnících i na přilehlých tocích, doprovázené zmapováním situace v povodí vodních toků a návrhem pozemkových opatření. Jedná se o povodí toků Roudníka, Hloučely, Osiny, Kleštínku, Čubernice a bezejmenného pravobřežního přítoku do nádrže Plumlov.

Mezi budoucími opatřeními najdeme i návrh budoucího monitoringu jakosti povrchových vod na přítocích, posouzení aktuálního stavu odkanalizování obcí v povodí či posouzení činnosti a efektivity ČOV Protivanov a Buková v povodí řeky Hloučely. Zhodnocení aktuálního stavu pozemkových úprav pak doprovází návrh etap jednotlivých opatření, s ohledem na jejich časovou a finanční náročnost.

Těžištěm zájmu je trojice vodních ploch. Přehrada Plumlov na říčce Hloučele je trvale v provoze od roku 1936 a patří k nejstarším nádržím v celém povodí řeky Moravy. Celkový objem nádrže je 5,566 miliónu m3 a transformuje vodu z povodí o ploše 118,5 km2. Podhradský rybník pod zámkem v Plumlově má plochu asi 100 km2 povodí k profilu hráze, zatopenou plochu asi 14,3 ha a celkový objem 0,33 miliónu m3. Bidelec je boční rybník s požerákovou výpustí, jehož primárním využitím je chov ryb. Plocha povodí Roudníka nad profilem rybníka je 6,2 km2, objem rybníka je pak 29.750 m3.

Naše voda

6.2.2013 16.34, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA 2023VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA 2023
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31