20. 8. 2019

Nádrž na Berounce je schopna ochránit území až po soutok s Vltavou

Se studií „Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže“ se seznámilo v sídle úřadu Středočeského kraje za přítomnosti hejtmana kraje Miloše Petery a generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy Petra Kubaly několik desítek tamních starostů.

Uvedená studie přitom prověřila, jak informoval mluvčí povodí Vltavy Hugo Roldán, technické a ekonomické parametry suché nádrže na řece Berounce, s cílem chránit její dolní tok v úseku Křivoklát až po ústí Berounky do Vltavy. Starostové se tak seznámili s parametry suché nádrže, která by poskytla ochranu daného území až před stoletou povodní. Ve studii jsou navrženy čtyři profily pro umístění hráze nad obcí Roztoky u Křivoklátu (říční km 63,35 – 71,10), ve kterých jsou vhodné podmínky  pro výstavbu hráze  a ve kterých má takové vodní dílo z hlediska protipovodňové ochrany význam.

Ze strany zástupců samosprávy padaly dotazy o smyslu takové nádrže, na které generální ředitel Kubala odpovídal takto: „Nádrž by jednoznačně pomohla obcím na dolním toku Berounky. Pod tímto vodním dílem až po soutok s Vltavou by bylo ochráněno přes 3 300 obyvatel a majetek v hodnotě téměř 30 miliard korun. Jde o šestinásobný ekonomický efekt oproti předpokládaným nákladům ve výši cca 5 miliard. Nezanedbatelný je i vliv na povodňové průtoky ve Vltavě od jejího soutoku s Berounkou. A rád bych zdůraznil, že jde o protipovodňové opatření blízké přírodě, protože nádrž by byla po většinu času prázdná a neznamenala by trvalé omezení v hospodaření a život v dané lokalitě“.

Jedná se o suchou nádrž, jejímž účelem je transformovat povodňové průtoky až do hodnoty kulminačního průtoku stoleté vody (1 370 m3/s)  na neškodný odtok, který byl stanoven analýzou území pod tímto vodním dílem v  hodnotě dvouleté vody (369 m3/s.) Vzhledem k tomu, že nádrž je zamýšlena jako suchá, znamená to, že do dvouleté povodně by tekla řeka Berounka stejně, jako je tomu dnes a až ve chvíli, kdy průtoky přesáhnou tuto mez, začne se voda vzdouvat a dojde k dočasnému zatopení území nad vodním dílem. Rozloha uvažované nádrže je  979 – 1 006 ha.

Studie je  pouze prvním krokem k vytvoření  představy o základních parametrech vodního díla, kterou bude nutné důkladně prodiskutovat, zejména ze strany starostů s občany a s politickou reprezentací.

„Pokud nedojde k realizaci nádrže na Berounce,  přicházejí v úvahu již pouze protipovodňové stavby liniového charakteru (hráze, zdi apod.), které ale mají pouze lokální význam a mohou urychlovat odtok povodní směrem po toku. Tyto stavby neumožňují snižování povodňových průtoků a nemohou dosáhnout takové úrovně protipovodňové ochrany, jako uvažované vodní dílo,“ uzavřel generální ředitel Petr Kubala.

Za účelem zlepšení protipovodňové ochrany na dolním toku Berounky, byly  v letech 2007 – 2015 prověřovány možnosti zadržení povodní již na přítocích Berounky, kdy bylo posouzeno 29 možných nových retenčních prostorů pro výstavbu nových vodních děl s čistě protipovodňovou funkcí a rovněž byly  posouzeny  případné  úpravy  na stávajících vodních dílech s cílem zvětšit jejich retenční prostory.  Žádné z posuzovaných řešení ale nemělo na dolní tok Berounky významnější vliv.

To bylo důvodem k zadání prezentované studie. Její výsledky ukazují, že nádrž na Berounce v oblasti Roztok je schopná komplexně ochránit území podél Berounky až po soutok s Vltavou a snižuje i povodňové průtoky ve Vltavě. Celý text studie je ke stažení na internetové adrese státního podniku Povodí Vltavy pod odkazem:

http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/protipovodnova-ochrana-dolni-berounky

Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik, více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 503 km významných vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 5 600 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními elektrárnami.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová – Berounka výhled Krašov

26.2.2016 13.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1