25. 10. 2020

Na veletrhu VOD-KA 2015 prezentuje Veolia technologii smart metering

Jednou z četných inovací a služeb, s nimiž se mohou seznámit návštěvníci letošního veletrhu VODOVODY-KANALIZACE 2015 na pražském výstavišti v Letňanech, je „Smart metering“ skupiny Veolia, kterou najdete v hale 4, stánek číslo 50. Píše o tom portál vodárenství.cz.

Evropská komise v rámci naplňování strategie energetických úspor a tzv. Třetího energetického balíčku určila povinnost jednotlivým členským státům provést cost-benefit analýzu plošného nasazení tzv. smart měřidel v oblasti el. energie a plynu. V případě kladného výsledku analýzy je závazný cíl dosáhnout do roku 2020 instalace u 80 % odběratelů smart měřidel dodávky elektrické energie/plynu. Ovšem tento cíl je evidentně příliš ambiciózní, jak sami přiznali zástupci Evropské komise v roce 2013, kdy byly evidovány investice do smart meteringu v EU ve výši 6 mld. €, ovšem s tím, že celková výše investice by pro dosažení cílů musela být desetinásobná. Mimo tento krok implementací směrnic č. 2006/32/ES, 2009/72/ES a 2009/73/ES EU dlouhodobě prosazuje přechod k automatizovanému měření a ideálně i vzdálenému řízení spotřeby jednotlivých energií.

ČESKÁ REPUBLIKA A ŘEŠENÍ VEOLIA
ČR realizuje vyhodnocení nasazení smart měřidel pro plynárenskou a energetickou síť a k dispozici jsou již průběžné zprávy. Vlastní pilotní projekty (např. projekt ČEZ v regionu Vrchlabí) byly provázány i s vyhodnocením nasazení „chytrých“ vodoměrů na vodohospodářské síti, kde je partnerem projektu skupina Veolia. Na rozdíl od energetického sektoru neexistuje závazný cíl v oblasti pokrytí měření odběrů, pouze platí obecné požadavky, určené např. Rámcovou vodní směrnicí pro to, aby byly konečným spotřebitelům alokovány náklady přiměřeně dle spotřeby a vázaných nákladů se zajištěním vodohospodářské služby. Další povinnosti nepřinesla ani aktivita

BENEFITY NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ
Společnost Veolia vyvinula vlastní systém plně automatizovaného řešení kombinace nové generace „chytrých“ vodoměrů s uživatelským interface a přímým vstupem do zákaznického informačního systému. Vlastní dálkové odečty přináší tyto výhody:
• minimalizaci úniků na vnitřních rozvodech vodovodu a tím snížení počtů reklamací;
• optimalizaci dodávek vody, tzn. optimalizaci typu vodoměru a tím průtoku a tlaku v síti;
• optimalizaci profilu spotřeby vody;
• indikaci zpětného toku vody a jiných atypických stavů (identifikaci ovlivnění vodoměru);
• on – line monitoring spotřeby vody se záznamem a archivací naměřených dat;
• on – line monitoring spotřeby v dodaném zařízení;
• hlídáním spotřeby systémem a varováním při nadspotřebě (internet/e-mail/SMS);
• v případě úniku (abnormální spotřeba) okamžité varování;
• nenarušení soukromí zákazníka v rámci odečtu stavu vodoměru či jeho výměně;
• šetření nákladů vodárenské společnosti na zajištění ručního odečtu (mzda odečítače, doprava, atd.);
• zrychlení cyklu fakturace od odečtu;
• získávání měsíčních kontrolních odečtů pro zpřesnění výpočtu ztrát v distriktních pásmech;
• možnost kontroly výše měsíčních záloh vůči skutečné spotřebě.

Řešení integruje automatizované odečty dle přání zákazníka s dodatečnými funkcemi, které jsou integrovány do nasazeného řešení (alarmové stavy, možnost vzdáleného uzavření přípojky, provázání s ostatními měřenými veličinami, automatizace vystavování faktur v předdefinovaných časových úsecích, historické trendy spotřeby…). Tyto dodatečné funkce přinášejí benefity hlavně konečnému zákazníkovi, ovšem i vodohospodářská společnost z nasazení benefituje a to jak při případném zajištění prodeje řešení zákazníkovi a jako příjemce poplatků za připojení na dedikovaný portál, ale hlavně z možnosti automatizovaně monitorovat a vyhodnocovat reálné spotřeby v konkrétním čase a místě vodovodní sítě a to bez nutnosti personálního nasazení.

PROVEDENÍ A REFERENCE
Od roku 2005 společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze skupiny VEOLIA realizovala řadu pilotních projektů v oblasti dálkových odečtů vodoměrů. Mezi první patřila spolupráce s teplárenskou utilitou, kde na 198 výměníkových stanicích bylo či je v procesu nasazení dálkových odečtů vodoměrů. Data jsou využívána oběma společnostmi a to zejména z důvodu nutnosti přesného časového rámce pro zúčtování tepla pro konečné spotřebitele, které je vázané i na jednotku – proteklé objemy. K posunu došlo po zprovoznění přenosů vodoměrů v pevné rádiové síti na frekvenci 868 MHz v roce 2012, kdy bylo u řady zákazníků nabídnuto a realizováno řešení, které ovšem vyžaduje budování infrastruktury a to zejména soustavy repeaterů až po internet gateway, zajišťující přenos do automatizovaného vyhodnocovacího systému napojeného na zákaznický informační systém (ZIS) provozovatele.

Následně bylo zrealizováno otestování a nyní je již komerčně a rutinně jak uvnitř skupiny, tak i pro ostatní zákazníky v České republice realizována instalace vzdálených odečtů na principu maximálního využití infrastruktury smluvního mobilního operátora s ponecháním komunikace mezi měřidlem a přípojným místem na frekvenci 169 MHz a to zejména z důvodu vyšší prostupnosti tohoto pásma překážkami a větší přenosové vzdálenosti. Využit byl již připravený portál pro zákaznický přístup do všech dat, uložených na serveru, prostřednictvím zabezpečené internetové aplikace přístupné přes merenispotreby.pvk.cz/. Využívanou se stala i nabízená možnost automatizovaných rozpočtů poměrových měřidel (napojených na fakturační vodoměr s přenosem), kterou nový systém mimo jiné funkce nabízí. Vhodné je zde zdůraznit, že skupina VEOLIA toto řešení nabízí po celé ČR a to pro všechny ostatní utilitní společnosti či města a obce.

Zdroj: www.vodarenstvi.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

21.5.2015 8.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKAVÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6