20. 9. 2020

Na veletrhu VOD-KA 2015 prezentuje Veolia technologii smart metering

Jednou z četných inovací a služeb, s nimiž se mohou seznámit návštěvníci letošního veletrhu VODOVODY-KANALIZACE 2015 na pražském výstavišti v Letňanech, je „Smart metering“ skupiny Veolia, kterou najdete v hale 4, stánek číslo 50. Píše o tom portál vodárenství.cz.

Evropská komise v rámci naplňování strategie energetických úspor a tzv. Třetího energetického balíčku určila povinnost jednotlivým členským státům provést cost-benefit analýzu plošného nasazení tzv. smart měřidel v oblasti el. energie a plynu. V případě kladného výsledku analýzy je závazný cíl dosáhnout do roku 2020 instalace u 80 % odběratelů smart měřidel dodávky elektrické energie/plynu. Ovšem tento cíl je evidentně příliš ambiciózní, jak sami přiznali zástupci Evropské komise v roce 2013, kdy byly evidovány investice do smart meteringu v EU ve výši 6 mld. €, ovšem s tím, že celková výše investice by pro dosažení cílů musela být desetinásobná. Mimo tento krok implementací směrnic č. 2006/32/ES, 2009/72/ES a 2009/73/ES EU dlouhodobě prosazuje přechod k automatizovanému měření a ideálně i vzdálenému řízení spotřeby jednotlivých energií.

ČESKÁ REPUBLIKA A ŘEŠENÍ VEOLIA
ČR realizuje vyhodnocení nasazení smart měřidel pro plynárenskou a energetickou síť a k dispozici jsou již průběžné zprávy. Vlastní pilotní projekty (např. projekt ČEZ v regionu Vrchlabí) byly provázány i s vyhodnocením nasazení „chytrých“ vodoměrů na vodohospodářské síti, kde je partnerem projektu skupina Veolia. Na rozdíl od energetického sektoru neexistuje závazný cíl v oblasti pokrytí měření odběrů, pouze platí obecné požadavky, určené např. Rámcovou vodní směrnicí pro to, aby byly konečným spotřebitelům alokovány náklady přiměřeně dle spotřeby a vázaných nákladů se zajištěním vodohospodářské služby. Další povinnosti nepřinesla ani aktivita

BENEFITY NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ
Společnost Veolia vyvinula vlastní systém plně automatizovaného řešení kombinace nové generace „chytrých“ vodoměrů s uživatelským interface a přímým vstupem do zákaznického informačního systému. Vlastní dálkové odečty přináší tyto výhody:
• minimalizaci úniků na vnitřních rozvodech vodovodu a tím snížení počtů reklamací;
• optimalizaci dodávek vody, tzn. optimalizaci typu vodoměru a tím průtoku a tlaku v síti;
• optimalizaci profilu spotřeby vody;
• indikaci zpětného toku vody a jiných atypických stavů (identifikaci ovlivnění vodoměru);
• on – line monitoring spotřeby vody se záznamem a archivací naměřených dat;
• on – line monitoring spotřeby v dodaném zařízení;
• hlídáním spotřeby systémem a varováním při nadspotřebě (internet/e-mail/SMS);
• v případě úniku (abnormální spotřeba) okamžité varování;
• nenarušení soukromí zákazníka v rámci odečtu stavu vodoměru či jeho výměně;
• šetření nákladů vodárenské společnosti na zajištění ručního odečtu (mzda odečítače, doprava, atd.);
• zrychlení cyklu fakturace od odečtu;
• získávání měsíčních kontrolních odečtů pro zpřesnění výpočtu ztrát v distriktních pásmech;
• možnost kontroly výše měsíčních záloh vůči skutečné spotřebě.

Řešení integruje automatizované odečty dle přání zákazníka s dodatečnými funkcemi, které jsou integrovány do nasazeného řešení (alarmové stavy, možnost vzdáleného uzavření přípojky, provázání s ostatními měřenými veličinami, automatizace vystavování faktur v předdefinovaných časových úsecích, historické trendy spotřeby…). Tyto dodatečné funkce přinášejí benefity hlavně konečnému zákazníkovi, ovšem i vodohospodářská společnost z nasazení benefituje a to jak při případném zajištění prodeje řešení zákazníkovi a jako příjemce poplatků za připojení na dedikovaný portál, ale hlavně z možnosti automatizovaně monitorovat a vyhodnocovat reálné spotřeby v konkrétním čase a místě vodovodní sítě a to bez nutnosti personálního nasazení.

PROVEDENÍ A REFERENCE
Od roku 2005 společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze skupiny VEOLIA realizovala řadu pilotních projektů v oblasti dálkových odečtů vodoměrů. Mezi první patřila spolupráce s teplárenskou utilitou, kde na 198 výměníkových stanicích bylo či je v procesu nasazení dálkových odečtů vodoměrů. Data jsou využívána oběma společnostmi a to zejména z důvodu nutnosti přesného časového rámce pro zúčtování tepla pro konečné spotřebitele, které je vázané i na jednotku – proteklé objemy. K posunu došlo po zprovoznění přenosů vodoměrů v pevné rádiové síti na frekvenci 868 MHz v roce 2012, kdy bylo u řady zákazníků nabídnuto a realizováno řešení, které ovšem vyžaduje budování infrastruktury a to zejména soustavy repeaterů až po internet gateway, zajišťující přenos do automatizovaného vyhodnocovacího systému napojeného na zákaznický informační systém (ZIS) provozovatele.

Následně bylo zrealizováno otestování a nyní je již komerčně a rutinně jak uvnitř skupiny, tak i pro ostatní zákazníky v České republice realizována instalace vzdálených odečtů na principu maximálního využití infrastruktury smluvního mobilního operátora s ponecháním komunikace mezi měřidlem a přípojným místem na frekvenci 169 MHz a to zejména z důvodu vyšší prostupnosti tohoto pásma překážkami a větší přenosové vzdálenosti. Využit byl již připravený portál pro zákaznický přístup do všech dat, uložených na serveru, prostřednictvím zabezpečené internetové aplikace přístupné přes merenispotreby.pvk.cz/. Využívanou se stala i nabízená možnost automatizovaných rozpočtů poměrových měřidel (napojených na fakturační vodoměr s přenosem), kterou nový systém mimo jiné funkce nabízí. Vhodné je zde zdůraznit, že skupina VEOLIA toto řešení nabízí po celé ČR a to pro všechny ostatní utilitní společnosti či města a obce.

Zdroj: www.vodarenstvi.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

21.5.2015 8.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4