23. 5. 2019

Na údržbu drobných toků vynaložilo letos Povodí Vltavy 32 milionů korun

V roce 2015 vynaložil státní podnik Povodí Vltavy finanční prostředky v celkové výši cca 32 milionů korun na údržbu a opravy koryt drobných vodních toků, které v důsledku transformace bývalé Zemědělské vodohospodářské správy od roku 2011 spravuje. Informoval o tom mluvčí Povodí Hugo Roldán.

Podle Povodí jde zhruba o 10 milionů korun vyšší částku, než jaká byla na tyto účely vynaložena v roce předchozím. Akce v takovém rozsahu bylo možné připravit a realizovat i díky dotaci na správu drobných vodních toků, která byla Ministerstvem zemědělství přidělena podniku v polovině roku, a která činí 15 milionů korun. „S využitím této dotace, kterou státní podnik Povodí Vltavy vyčerpal v plné výši, jsme zrealizovali 68 akcí, další desítky oprav a údržbových prací v hodnotě 17 milionů korun jsme provedli z vlastních zdrojů státního podniku,“ upřesnil generální ředitel Petr Kubala.

V rámci péče o drobné vodní toky jsou v upravených úsecích koryt vodních toků prováděny opravy vodních děl (opevnění koryt, stupně, prahy apod.), obnova průtočnosti profilu, stabilizace břehů a péče o poškozené břehové porosty. Kromě akcí zajišťovaných externími dodavateli, jsou tyto práce prováděny i vlastními zaměstnanci a mechanizací podniku.

V úsecích přirozených koryt vodních toků je prováděna nezbytná údržba břehových porostů, případně drobné lokální zásahy v souladu s vodním zákonem. Vždy je přitom snahou respektování přirozeného vývoje koryta vodního toku.

Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 470 km významných vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 5 700 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 111 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními elektrárnami.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

14.12.2015 10.08, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACEVÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2