4. 6. 2020

Na světě je nová metodika VÚMOP pro hydromeliorační opatření

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) zpracoval ve spolupráci s dalšími partnery metodiku pro „Postupy pro dosažení udržitelnosti hydromelioračních opatření v podmínkách České republiky“. Publikaci má portál Naše voda k dispozici.

Certifikovaná metodika je vydána i písemně, má přiřazen kód ISBN a je distribuována v písemné i elektronické verzi. Úplný text v rozsahu 145 stran je také k dispozici na adrese www.hydromeliorace.cz/omega nebo www.vumop.cz.

Metodika je určena široké zainteresované a zejména odborné veřejnosti, které se jakýmkoli způsobem dotýká existence hydromelioračních staveb a přímo nebo nepřímo tak podporuje konkurenceschopnost ČR v oblasti vodního a lesního hospodářství, zvýšení kvality života obyvatel (ochrana přírodních zdrojů, ochrana sídel před dopady změn klimatu s projevy hydrologických extrémů – sucha a povodní) a vyvážený socio-ekonomický rozvoj (rozvoj venkovského prostoru a krajiny, rizika znehodnocování zemědělské půdy jako majetku atd.). Metodika je tak určena vlastníkům, uživatelům, správcům a provozovatelům hydromelioračních staveb, kterým mohou doporučené postupy usnadnit provádění údržby, oprav, rekonstrukcí či modernizaci staveb. Metodika také seznamuje se základními podmínkami existence hydromelioračních staveb a pomáhá předcházet kolizím legislativním nebo fyzickým v rámci dalších aktivit v území, tedy při střetu s novou výstavbou a při řešení konfliktu údržby a správy staveb. Kromě toho metodika upozorňuje na ekonomický benefit provozu hydromelioračních systémů i s ohledem na probíhající klimatické změny a současně snižuje rizika nedocenění důležitého vlivu těchto staveb na krajinu a její vodní režim.

Metodika také odkazuje na cíleně vytvořený interaktivní software, dostupný na adrese www.hydromeliorace.cz/omega, který mimo jiné obsahuje složku dotazníkových šetření a on-line publikování takto získaných výsledků, složku poskytující návod a umožňující vícekriteriální hodnocení navržených variant managementu v oblasti hydromeliorací. Metodika dále obsahuje specializované mapy s geograficky distribuovanými výsledky provedených šetření.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

24.7.2018 13.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5