13. 8. 2022

4.7.2018 14.52, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Na říčce Třebovce se chystají další protipovodňová opatření

Povodí Labe připravuje realizaci poslední části protipovodňových opatření v povodí Třebovky. Úprava toku a výstavba ochranných prvků bude provedena v úseku Třebovice – Česká Třebová, uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Burianová.„Cílem připravované části protipovodňových opatření je provést skrze obec Třebovice, Rybník a část města Česká Třebová bezeškodně návrhový průtok od 16,0 m3/s v obci Třebovice po 53,3 m3/s ve městě Česká Třebová,“ řekla Burianová. Toho bude dosaženo úpravou toku, dále také výstavbou zemních hrází a železobetonových ochranných zdí, včetně prvků mobilního hrazení. Součástí akce budou i vynucené přeložky inženýrských sítí, zkapacitnění mostních objektů a lávek, opatření na kanalizačních stokách a opatření na vodohospodářských objektech (demolice pevných jezů).

Celkově bude řešeno 5,2 km toku s vynecháním několika úseků, které jsou cenné z hlediska ochrany přírody a protipovodňovou ochranu v nich z tohoto důvodu není možné vybudovat.

V současné době je zpracován projekt pro provádění stavby a jsou vydána veškerá povolení podmiňující realizaci stavby. Celkem bylo pro stavbu vydáno 23 stavebních povolení. Zároveň jsou již kompletně vykoupeny pozemky pro celou akci a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Předpokládané stavební náklady jsou ve výši 410 mil. Kč, financování stavby bude zajištěno z programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi IV. etapa. Předpoklad realizace akce je v letech 2019 – 2021.

Podnětem k vyhodnocení kapacity koryta Třebovky v neupraveném úseku byla především povodeň z července roku 1997, kdy tato katastrofální povodeň v povodí Horního a středního Labe nejvíce zasáhla údolí řeky Třebovky, které je v 23 km dlouhém úseku od ústí do Tiché Orlice až po rybník Hvězda prakticky v celé délce po obou březích souvisle zastavěno.

Údolí Třebovky bylo v Koncepci protipovodňové ochrany v povodí Labe z roku 1998 vyhodnoceno jako území s nejvyšší mírou ohrožení povodněmi v celém povodí Horního a středního Labe. Na základě zpracovaných studií byl stanoven způsob ochrany území, který sestává z výstavby retenčních prostorů v horní části povodí a zkapacitnění koryta Třebovky v kombinaci s ochrannými hrázemi v zastavěném území. Tento systém PPO se postupně realizuje od roku 2000. Postupně byly vybudovány čtyři poldry na Třebovce a Dětřichovském potoce a byla zrekonstruována hráz rybníka Hvězda, čímž byla zvýšena jeho retenční funkce. Dále byly provedeny úpravy Třebovky v úseku Dlouhá Třebová – Hylváty a v obci Opatov.

Připravovaná úprava toku v úseku Třebovice – Česká Třebová bude poslední částí celého rozsáhlého systému protipovodňových opatření. Uvedený úsek byl zařazen jako poslední, protože výstavbou poldrů a zvýšením retenční kapacity rybníka Hvězda došlo k výrazné transformaci

povodňových průtoků. To umožnilo zvýšit míru protipovodňové ochrany přilehlého území a současně omezit prostorové nároky na úpravu koryta při zachování požadované kapacity.

Naše voda, Foto obec Rybník při povodni 1997: Povodí Labe

4.7.2018 14.52, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

ÚPRAVA KORYTA BOTIČE V ZÁBĚHLICÍCHÚPRAVA KORYTA BOTIČE V ZÁBĚHLICÍCH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2022 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31