27. 2. 2021

19.3.2020 11.03, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Na horní Opavě pokračují protipovodňová opatření

Povodí Odry pokračuje v realizaci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy, kde patří vodní dílo Nové Heřminovy. Kromě snížení povodňových rizik přehrada napomůže ke zvýšení minimálních průtoků na úseku řeky Opavy v období sucha od přehradní hráze přes město Krnov až po soutok s Moravicí pod městem Opava. Informovala o tom Šárka Vlčková z Povodí Odry.

 „Mezi strategické záměry státního podniku Povodí Odry patří zejména příprava Opatření na horní Opavě se stěžejním prvkem, kterým je Vodní nádrž Nové Heřminovy. Postup přípravy je zpomalen přístupem obce Nové Heřminovy, která k výstavbě nádrže zaujímá negativní postoj a využívá veškerých právních prostředků k blokování jednotlivých správních řízení a neustále argumentuje obecním referendem. Za mě musím zdůraznit, že s ohledem na vývoj klimatické změny v posledních letech a na fakt, že připravovaná nádrž řeší oba základní extrémní jevy – sucho a povodně – považuji závěry referenda společenským vývojem za překonané. A neodpustím si dodat, že panu starostovi nerozumím a nerozumím jeho přístupu, kdy nevyužil pro své občany kompenzačních pobídek státu v jednotkách stovek milionů korun.“ konstatoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Povodí Odry, státní podnik jako pověřený investor stavby má v současné době podanou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, proto souběžně s tímto krokem probíhá zajištění majetkoprávních záležitostí potřebných pro navazující stupeň správních řízení. K dnešnímu dni je pro zátopu Vodního díla Nové Heřminovy vypořádáno 98,5 % rozlohy budoucí zátopy. Náklady na výkup nemovitostí byly v objemu 303 mil. Kč. K chybějícímu vypořádání pozemků, ke kterému i přes snahu Povodí Odry nelze dojít vzájemnou dohodou s vlastníky, zejména s obcí Nové Heřminovy, bude využit institut vyvlastnění.

Jako významně související stavba s výstavbou Vodního díla Nové Heřminovy je přeložka silnice „I/45 Nové Heřminovy – Zátor”. Tyto stavby dvou různých investorů musí probíhat v úzké koordinaci, proto ŘSD ČR, jako investor přeložky, podalo v roce 2019 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a Povodí Odry zajišťovalo pro tuto přeložku majetkoprávní vypořádání v objemu 6,4 mil. Kč v letech 2018 a 2019, poskytnutých z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství.

Důležitým aspektem pokračující přípravy jsou probíhající demolice objektů, které Povodí Odry zejména v zátopě budoucího vodního díla nabylo od původních vlastníků. Doposud bylo odstraněno 31 objektů a v letošním roce předpokládáme odstranění dalších 14 objektů v budoucí zátopě přehrady a 4 objekty v obci Nové Heřminovy pro zajištění zavazovacích hrází, které zároveň budou chránit před velkými vodami centrum obce.

Mezi již realizovaná opatření se řadí výstavba levobřežní hráze v Krnově, která byla dokončena v lednu 2019 se stavebním nákladem 20,5 mil. Kč a dokončené Suché nádrže Jelení, Lichnov III, Lichnov V a Loděnice s celkovým nákladem 318 mil. Kč.

V roce 2019 byla zahájena výstavba protipovodňových ochranných hrází v obci Holasovice s nákladem 100 mil. Kč.

V letošním roce plánuje Povodí Odry zahájení výstavby opatření v úseku pod Krnovem – levobřežní hráz na území Polské republiky, s nákladem stavebních prací ve výši 90 mil. Kč, a opatření v prostoru jezu Kunov, zahrnující také výstavbu nového rybochodu, s předpokládaným nákladem 41 mil. Kč.

Z dalších významných akcí státního podniku Povodí Odry uvádíme, že pro posílení bezpečnosti našich vodních děl bude zahájena na přelomu let 2020/2021 modernizace VD Morávka, jehož hlavními účely jsou protipovodňová ochrana, dodávka vody pro pitné účely a nadlepšování průtoků v tocích. Účelem stavby „VD Morávka-převedení extrémních povodní“ je zvýšení bezpečnosti stávajícího VD při převádění extrémních povodňových průtoků. Klíčovým prvkem této stavby bude rekonstrukce bezpečnostního přelivu, spadiště, skluzu a koruny hráze. Předpokládaná cena stavby, která by měla trvat 22 měsíců, je 170 mil. Kč.

Dále se chceme soustředit na výstavbu pevného jezu na řece Lomná v Jablunkově pro zajištění odběru vody do léčebného sanatoria, pak také na zhotovení balvanitého skluzu na řece Ostravici pro zabezpečení městské trati přes Frýdek – Místek, opravu opěrných zdí na Podolském potoku v Rýmařově a přípravu modernizace elektrorozvodny na VD Slezská Harta.

Naše voda, ilustrační grafika POD

 

 

19.3.2020 11.03, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

Loděnice Děčín - Boletice/KřešiceLoděnice Děčín - Boletice/Křešice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<February 2021>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7