30. 11. 2020

MŽP zahájilo veřejnou diskusi o systému likvidace odpadů

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) předkládá do rozšířeného veřejného připomínkového řízení Plán odpadového hospodářství ČR (POH) pro období 2015–2024. Informovalo o tom dnes tiskové oddělení MŽP.

Plán je klíčovým dokumentem pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností. Poprvé je součástí dokumentu i Program předcházení vzniku odpadů. Ministerstvo tím jasně naznačuje cestu upřednostňovaných způsobů nakládání s odpady podle celoevropské odpadové hierarchie.

„Plán odpadového hospodářství jsme vytvořili v rekordně krátkém čase společně s členy Rady odpadového hospodářství, ve které mají zastoupení všechny zájmové skupiny, jichž se odpadová politika dotýká. Předcházení vzniku odpadu je základním cílem naší strategie. Ministerstvo chce spolupracovat s potravinovými bankami, znovu využívat výrobky jako suroviny a šetřit tak přírodní zdroje. Uvažujeme také o recyklační slevě, která může obce i jednotlivce motivovat k omezování odpadu, který končí na skládkách. Konkrétní motivační i finanční prvky budou předmětem zákona o odpadech, jehož teze představí ministerstvo v září letošního roku,“ komentuje nový plán náměstkyně ministra Berenika Peštová.

Plán odpadového hospodářství počítá s následujícími Strategickými cíli odpadového hospodářství ČR:

1.         Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

2.         Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

3.         Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.

4.         Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.

Ke splnění strategických cílů odpadové politiky ČR je nutno přijmout následující zásady pro nakládání s odpady:

Podpora způsobů nakládání s odpady využívajících odpady jako zdroje surovin s cílem náhrady primárních přírodních surovin.

Nakládání s odpady vedoucí ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.

Příprava na opětovné použití a recyklaci odpadů.

Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.

Uplatňováním hierarchie zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady ad.

Jedním z nejdůležitějších cílů resortu je v rámci komunálních odpadů zavedení tříděného sběru pro odpady nejenom u papíru, plastů a skla, ale i kovů, a to do roku 2015.

Do roku 2020 je pak cílem ministerstva zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy odpadu k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z papíru, plastu, skla i kovu.

Prioritou pro biologicky rozložitelné odpady je podle nového POH nejlépe okamžité povinné stanovení systému odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů v obcích, čímž by pokleslo maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky max. na 35 % z celkové hmotnosti v roce 2020.

Z priorit Plánu odpadového hospodářství vyplývá i nezbytnost stanovit a koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech. Na Plán odpadového hospodářství tak přímo navazuje nový programový dokument Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, který definuje podporu evropských fondů v oblasti životního prostředí v ČR.

Zařízeními s možným nadregionálním významem z pohledu ministerstva jsou:

Zařízení pro energetické využití.

Zařízení pro využití nebo odstranění ostatních odpadů (např. skládky).

Zařízení pro využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.

Zařízení pro využití vhodných biologicky rozložitelných odpadů z obcí (např. kompostárny, bioplynové stanice).

Systémy svozu, přepravy, včetně překládacích stanic.

Zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů.

Systémy sběru využitelných, objemných, nebezpečných, směsných a dalších odpadů, včetně zpětného odběru výrobků.

Zařízení a technologie pro zpracování a materiálové využití vytříděných a upravených odpadů.

Prevence v odpadovém hospodářství bude v souladu s Programem předcházení vzniku odpadů spočívat jak ve snižování množství vznikajících odpadů, tak v minimalizaci jejich nebezpečných vlastností s nepříznivým dopadem na životní prostředí a zdraví obyvatel. Za prevenci zde ministerstvo považuje i opětovné využití výrobků, včetně přípravy. Cíle i opatření nového Plánu odpadového hospodářství se zaměřují na prevenci vzniku odpadů s důrazem na vybrané druhy odpadů, a to s hlavním cílem – koordinovaným a jednotným přístupem pro vytvoření podmínek ke snižování spotřeby primárních zdrojů a postupnému zmenšení produkce odpadů.

Zdroj: MŽP, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

6.5.2014 13.12, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6