5. 4. 2020

MŽP zahájilo veřejnou diskusi o systému likvidace odpadů

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) předkládá do rozšířeného veřejného připomínkového řízení Plán odpadového hospodářství ČR (POH) pro období 2015–2024. Informovalo o tom dnes tiskové oddělení MŽP.

Plán je klíčovým dokumentem pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností. Poprvé je součástí dokumentu i Program předcházení vzniku odpadů. Ministerstvo tím jasně naznačuje cestu upřednostňovaných způsobů nakládání s odpady podle celoevropské odpadové hierarchie.

„Plán odpadového hospodářství jsme vytvořili v rekordně krátkém čase společně s členy Rady odpadového hospodářství, ve které mají zastoupení všechny zájmové skupiny, jichž se odpadová politika dotýká. Předcházení vzniku odpadu je základním cílem naší strategie. Ministerstvo chce spolupracovat s potravinovými bankami, znovu využívat výrobky jako suroviny a šetřit tak přírodní zdroje. Uvažujeme také o recyklační slevě, která může obce i jednotlivce motivovat k omezování odpadu, který končí na skládkách. Konkrétní motivační i finanční prvky budou předmětem zákona o odpadech, jehož teze představí ministerstvo v září letošního roku,“ komentuje nový plán náměstkyně ministra Berenika Peštová.

Plán odpadového hospodářství počítá s následujícími Strategickými cíli odpadového hospodářství ČR:

1.         Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

2.         Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

3.         Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.

4.         Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.

Ke splnění strategických cílů odpadové politiky ČR je nutno přijmout následující zásady pro nakládání s odpady:

Podpora způsobů nakládání s odpady využívajících odpady jako zdroje surovin s cílem náhrady primárních přírodních surovin.

Nakládání s odpady vedoucí ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.

Příprava na opětovné použití a recyklaci odpadů.

Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.

Uplatňováním hierarchie zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady ad.

Jedním z nejdůležitějších cílů resortu je v rámci komunálních odpadů zavedení tříděného sběru pro odpady nejenom u papíru, plastů a skla, ale i kovů, a to do roku 2015.

Do roku 2020 je pak cílem ministerstva zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy odpadu k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z papíru, plastu, skla i kovu.

Prioritou pro biologicky rozložitelné odpady je podle nového POH nejlépe okamžité povinné stanovení systému odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů v obcích, čímž by pokleslo maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky max. na 35 % z celkové hmotnosti v roce 2020.

Z priorit Plánu odpadového hospodářství vyplývá i nezbytnost stanovit a koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech. Na Plán odpadového hospodářství tak přímo navazuje nový programový dokument Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, který definuje podporu evropských fondů v oblasti životního prostředí v ČR.

Zařízeními s možným nadregionálním významem z pohledu ministerstva jsou:

Zařízení pro energetické využití.

Zařízení pro využití nebo odstranění ostatních odpadů (např. skládky).

Zařízení pro využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.

Zařízení pro využití vhodných biologicky rozložitelných odpadů z obcí (např. kompostárny, bioplynové stanice).

Systémy svozu, přepravy, včetně překládacích stanic.

Zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů.

Systémy sběru využitelných, objemných, nebezpečných, směsných a dalších odpadů, včetně zpětného odběru výrobků.

Zařízení a technologie pro zpracování a materiálové využití vytříděných a upravených odpadů.

Prevence v odpadovém hospodářství bude v souladu s Programem předcházení vzniku odpadů spočívat jak ve snižování množství vznikajících odpadů, tak v minimalizaci jejich nebezpečných vlastností s nepříznivým dopadem na životní prostředí a zdraví obyvatel. Za prevenci zde ministerstvo považuje i opětovné využití výrobků, včetně přípravy. Cíle i opatření nového Plánu odpadového hospodářství se zaměřují na prevenci vzniku odpadů s důrazem na vybrané druhy odpadů, a to s hlavním cílem – koordinovaným a jednotným přístupem pro vytvoření podmínek ke snižování spotřeby primárních zdrojů a postupnému zmenšení produkce odpadů.

Zdroj: MŽP, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

6.5.2014 13.12, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3