5. 4. 2020

MŽP: Pro zvyšování cen vodného a stočného není důvod

Ministerstvo životního prostředí oficiálně reagovala na obavy Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) týkající se možného nárůstu cen vody na základě nových podmínek v Operačním programu životní prostředí (OPŽP).

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) může ubezpečit občany, že v důsledku změn, které MŽP udělalo v systému přidělování evropských dotací do vodohospodářství, rozhodně žádné zdražení vody nehrozí. Změny podmínek mohou naopak zefektivnit provoz na obecní čistírně odpadních vod a obce tak mohou ušetřit prostředky v obecních pokladnách na další zkvalitňování vody a zlepšování stavu našeho životního prostředí.

Klíčem k efektivnímu a ekologickému využívání vody je tzv. oddílná kanalizace. Odděleně nakládá s dešťovými vodami a se splaškovými vodami, zcela v souladu s požadavky legislativy. V případě tzv. jednotné kanalizace je veškerá voda, tj. směs dešťových a splaškových vod, odváděna rovnou do čistírny odpadních vod. ČOV má však omezenou kapacitu a vyčištění každého kubíku vody v ČOV obec něco stojí. Pokud se dešťová voda odvede jinam, anebo se vytvoří podmínky pro její zasakování na místě, celý provoz na ČOV se zefektivní a zároveň je možné dešťovou vodu následně ekonomicky využít. Jedná se o další z opatření proti stále častěji se vyskytujícímu suchu. Na podporu hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich dalšího využití v krajině namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků jsou navíc v dotacích z OPŽP 2014–2020 připraveny stovky milionů korun.

Závěrem už jen pár dalších faktů. V programovém období 2007–2013 byla většina přijatých žádostí o dotace na výstavbu kanalizace právě na tu oddílnou. A to i přesto, že dotace směřovaly především do větších měst, kde se historicky stavěla kanalizace jednotná. Přesto ministerstvo v zájmu obcí naprosto nezavrhlo proplácení dostavby jednotné kanalizace i v novém programovém období OPŽP 2014–2020. V případě nových projektů MŽP preferuje jednoznačně ekonomickou a ekologickou oddílnou variantu. Na jednotnou kanalizaci bude ale stále možné žádat o dotace v případě, dojde-li její výstavbou  k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV. Tuto variantu však zástupci SMO ČR včera zapomněli zmínit. Otázkou zůstává proč.

Původní tisková zpráva SMO ČR: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/na-dotace-souvisejici-s-vodou-dosahne-mene-mest-a-obci-kvuli-prisnejsim-podminkam-hrozi-tak-zdrazeni-vody-pro-verejnost.aspx.

Zdroj: MŽP, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

28.4.2015 16.13, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3