25. 5. 2020

MŽP pořádá mezinárodní konferenci „Mokřady v zemědělské krajině“.

Na 150 odborníků z 18 evropských a šesti dalších zemí přijalo účast na mezinárodní konferenci „Mokřady v zemědělské krajině“, která proběhne i za účasti portálu Naše voda po celý příští týden v Českých Budějovicích.

Konferenci „Wetlands in Agricultural Landscapes: Present State and Perspectives in Europe – Mokřady v zemědělské krajině: současný stav a jejich evropské perspektivy“ pořádá Ministerstvo životního prostředí spolu s Jihočeskou univerzitou a pražským Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Hned první den konference, 12. října ve 12.45 hodin v malém jednacím sále hotelu Clarion Congress Hotel, Pražská třída 2306/14  proběhne i tisková konference, na níž vystoupí naši i zahraniční odborníci ke konferenčním tématům.

Na konferenci proběhne výměna vědeckých i odborných poznatků a praktických zkušeností s úlohou mokřadů převážně v zemědělsky využívaných územích, zejména v Evropě. Snahou tohoto setkání expertů je i shromáždění námětů k začlenění mokřadů do krajiny. Mokřady představují prvky, které mají v krajině významnou úlohu, mj. zmírňují nepříznivé důsledky klimatických změn, jakými je např. častější výskyt období sucha na evropské zemědělství a na dlouhodobé zásobování vodou.

Konference je součástí projektu MŽP „Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČR“, financovaného z norských fondů.

V rámci konference se koná 48 přednášek v 7 sekcích na témata:

– Voda a klima

– Zemědělské znečištění mokřadů a jeho odstraňování

– Biologická rozmanitost mokřadů v zemědělské krajině

– Paludikultura, tj. pěstování plodin v mokřadních podmínkách

– Ochrana, obnova a tvorba mokřadů v zemědělské krajině

– Legislativa a zemědělská politika ve vztahu k mokřadům

– Pohled zemědělců a dalších uživatelů zemědělské půdy na mokřady

Celý program konference najdete zde: http://conference2015.wetlands.cz/.

14.10. se budou konat 4 celodenní exkurze. Tři z nich se uskuteční v chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci Třeboňsko s rybníky a rašeliništi, poslední zamíří k obnovenému úseku toku a nivy řeky Stropnice a poté na expozici živých vodních a mokřadních organismů a do přírodního parku „Schremské rašeliniště“ v Dolním Rakousku.

Konferenčním jazykem bude angličtina, v pondělí 12. října a v pátek 16. října bude zajištěn překlad do češtiny. Pozvánku na konferenci najdete zde:http://www.mzp.cz/cz/zemedelska_praxe_konference. Účast na konferenci je zdarma.

Kontakt na místě: koordinátorka projektu za Ministerstvo životního prostředí Libuše Vlasáková, tel.: +420 724 150 503.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

11.10.2015 6.32, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31