4. 6. 2020

MZE nabádá zemědělce k důsledným kontrolám mechanizace

Důsledná kontrola sklizňové techniky nebo měření teplot uskladněného zrní, slámy a sena – to jsou některá z doporučení Ministerstva zemědělství, jak v tomto horkém a suchém počasí předcházet nebezpečí požárů při sklizni. Zdůraznil to dnes ředitel komunikace ministerstva Hynek Jordán.

Základem je, aby zemědělci dodržovali zásady protipožární ochrany a dbali na prevenci všemi dostupnými prostředky. Ministerstvo také žádá občany, aby v těchto dnech pokud možno nesekali trávníky a uvážlivě hospodařili s vodou. Současná kombinace vysokých teplot, dlouhodobě trvajícího sucha a sklizeň těžkými zemědělskými stroji zvyšuje riziko požárů. Některé z nich už nezaviněně požár způsobily. Ministerstvo zemědělství proto žádá zemědělce, aby se řídili několika jednoduchými pravidly, která nebezpečí zažehnutí ohně výrazně sníží.

Na základě aktuální situace Ministerstvo zemědělství doporučuje zvýšenou opatrnost při sklizňových pracích a jako konkrétní opatření doporučuje mimo jiné:

provést důslednou kontrolu dostatečného vybavení hasicími přístroji;

provést kontrolu a pečlivou údržbu sklizňové techniky na dostatečné promazání a eliminaci vzniku zvýšeného tření strojních dílů;

v případě potřeby vybavit sklizňové stroje určené k manipulaci s hořlavým materiálem funkčním lapačem jisker (např. u strojů se spalovacím motorem s jiným než přeplňovaným motorem nebo u strojů, u kterých není lapač trvale konstrukčně zabudován);

zajistit při skupinovém nasazení sklizňové techniky, aby byl na poli k dispozici traktor s pluhem (či obdobný pracovní stroj), který se dá použít k zamezení šíření případného požáru;

zajistit, aby pracovníci na poli měli přístup k mobilnímu telefonu, aby mohli případný požár neprodleně oznámit a přivolat jednotku hasičského záchranného sboru (linka 150 nebo 112);

proškolit lidi, kteří se podílejí na sklizňových pracích;

při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím zřídit požární hlídky;

písemně stanovit organizačně technická opatření k zajištění požární ochrany při sklizňových pracích;

dodržovat zákaz kouření a rozdělávání ohně při sklizňových pracích i při manipulaci a skladování materiálu;

udržovat volné příjezdové komunikace pro případné nasazení požární techniky;

zajistit skladování a kontrolu skladovaného materiálu u pícnin a slámy vhodným způsobem;

u zrnin zajistit prokazatelné měření teplot skladovaného materiálu; v případě pokračujícího nárůstu teplot nad hodnoty okolního prostředí přijmout účinná opatření včetně možnosti vyskladnění;

provést preventivní požární prohlídky ve všech výrobních a skladovacích objektech, např. ve skladovacích prostorech sena nebo zařízení na dosoušení obilovin;

zemědělci by měli informovat místního velitele hasičského sboru, na kterém poli je nasazeno více sklizňové techniky.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

6.8.2015 11.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5