1. 6. 2020

MVE Štětí: Voda je zdrojem energie i peněz pro charitu

Zhruba 31,5 GWh elektřiny ročně by měla podle energetického auditu vyprodukovat malá vodní elektrárna Štětí (MVE), jejímž investorem je obecně prospěšná společnost Energeia, o.p.s.

Celkové náklady projekt MVE dosáhly více než 900 milionů korun, včetně sponzorských darů ve výši 71 milionů korun. Originalita MVE přitom spočívá nejen v nejmodernějších technologiích použitým pro stavbu elektrárny, ale především ve způsobu využití peněz od sponzorů. Ty totiž v prvé fázi pomohly při financování projektu, to ale zdaleka není jejich jediné, jednorázové použití. Uvedené finanční prostředky totiž nyní slouží jako stabilní zdroj pro charitativní činnost.

Z provozu elektrárny bude každý rok uvolňována na financování obecně prospěšných činností částka představující minimálně 10 procent z celkového objemu získaných darů od sponzorů s každoročním navýšením o inflaci”, vysvětluje ředitel o.p.s. Energeia Marek Černocký. Částka v přibližné výši 8 milionů korun putuje v současnosti na konkrétní charitativní, vzdělávací a další projekty. Příkladem je pomoc dlouhodobě a těžce nemocným dětem a jejich rodinám, kterou Energeia, o.p.s. uskutečňuje v partnerství s Nadačním fondem Klíček. Energeia kromě toho podporuje osvětové akce určené laické i odborné veřejnosti ve spolupráci s významnými osobnosti, především v oblasti přírodních věd.

Investorem projektu Malé vodní elektrárny Štětí je obecně prospěšná společnost Energeia, o.p.s., řízení stavby a zastupování investora zajišťovala firma POM Nomos s.r.o., generálním dodavatelem projektu bylo konsorcium firem Metrostav a.s. a Zakládání staveb, a.s. Dodávku a montáž transformátorů, rozvodny VN, hradících členů, náhradního zdroje elektrické energie, nízkonapěťových rozvaděčů, řídicího systému, elektrických ochran, jakož i kabelových tras a rozvodů zajišťovala společnost Siemens, s.r.o. Veškerou vyrobenou elektrickou energii vykupuje společnost E.ON Energie, a.s. Dotovanou část tržeb za prodanou elektřinu hradí Operátor trhu s elektřinou, a.s. Výkupní cena elektřiny ve spolupráci s odběratelem E.ON Energie, a.s. v režimu tzv. hodinových zelených bonusů v roce 2015 dosahuje výše 3 300 Kč/MWh.

Z návštěvy MVE Štětí pro vás připravila redakce portálu Naše voda fotoreportáž – prohlédnout si jí můžete na facebookové verzi portálu.
Foto – klikni zde!

Naše voda, foto MVE Štětí – archiv Energeia, o.p.s.

29.4.2015 8.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31