13. 7. 2020

8.7.2016 0.31, Rubrika: Rybářství a rybníkářství

Mohutné vysazování úhořů v Česku

Tento týden byli vysazeni úhoři říční na místa, která byla revitalizována za podpory Operačního programu Životní prostředí. Poslední takový transport proběhl dne 21. března, kdy bylo do České republiky transportováno úhoří monté z Anglie, u jejichž břehů bylo odchyceno. Uvedla to Agentura ochrany přírody a krajiny.

Úhoří monté, které putuje celé tři až čtyři roky ze Sargasového moře až evropským břehům, má hmotnost v průměru jen 0,3 gramu a kdyby došlo k jeho bezprostřednímu vysazení do našich řek, byly by ztráty, způsobené predací dravými živočichy zbytečně velmi vysoké. Úhoří monté se proto po leteckém transportu rozkrmuje více než tři měsíce na uzavřených recirkulačních akvakulturách a do volných vod  se vysazuje až při délce přes 10 cm a váze v průměru okolo 4,3 gramu. Celkem bylo v letošním roce letecky z Anglie dovezeno Moravským rybářským svazem 35 kilogramů úhořího monté.  V jednom kilogramu dovezeného monté bylo přibližně 2700 malých úhořů, což představuje celkem téměř 100.000 jedinců, transportovaných za účelem vysazení a tím i udržení stabilní populace úhoře říčního v našich vodách i v následujících  letech. Vysazování odkrmeného úhořího monté začalo tento týden a bude pokračovat dále podle toho, jak budou malí úhoři postupně dorůstat na požadovanou velikost. V  letošním roce byli úhoři mimo jiné vysazeni i na místa revitalizovaná z Operačního programu Životní prostředí (Vícemilice a Jevišovka).

Množství odchyceného úhořího monté u břehů Evropy stále klesá a proto byl úhoř zařazen do přílohy CITES II Washingtonské konvence, týkající se mezinárodního obchodu s tímto ohroženým druhem. Účelem jeho zařazení do této konvence je v prvé řadě omezit komerční výkrm monté na akvakulturách až do tržní velikosti pro konzumní účely. Konvence tak zaručuje, že většina z odloveného monté bude vysazena do evropských řek, aby byla zajištěna dostatečně silná populace pro další reprodukci tohoto druhu. Podle současných odhadů totiž jeho početnost klesla na pouhé 1 % stavu populace, jaká byla před sto lety.

Do povodí řek Moravy a Dyje tak budou letos opět vysazeny na více než šedesáti  revírech MRS desítky tisíc jedinců této tajemné ryby, ktará po dosažení pohlavní dospělosti opět vyrazí z vod jižní Moravy na svou dlouhou cestu až do hlubin Sargasovéno moře. Na cestu se migrujícím úhořům opět postaví celá řada překážek, především turbín vodních elektráren, ve kterých bohužel svou cestu končí velká část migrujících jedinců. Aby tomu tak nebylo, je nutné v maximální možné míře řešit technicky nátoky na turbíny elektráren takovým způsobem, aby se jim migrující úhoři mohli vyhnout a alespoň část z nich mohla dorazit na své pouti až do Sargasového moře a vytřít se, aby se pak opět mohly jejich larvy vydat na svou dlouhou pouť s teplým Golfským proudem až ke břehům Evropy.

Zdroj: AOPK, foto: AOPK

8.7.2016 0.31, Rubrika: Rybářství a rybníkářství

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2