21. 9. 2020

Ministr Tomáš Chalupa si prohlédl vodohospodářské projekty na Vysočině

Ministr Tomáš Chalupa si dnes na Vysočině prohlédl nově vybudovanou kanalizaci a čistírnu odpadních vod v obci Stonařov. Informovala o tom Marta Machková z tiskového oddělení ministerstva s tím, že čistírna je v současné době ve zkušebním provozu.

„Ve Stonařově byla kanalizace zbudována v 60. letech a tomu také odpovídal její stav, navíc některé odpadní vody ústily přímo do řeky Jihlávky. Nová kanalizace tak nejen prospěla kvalitě vody v řece, ale zlepšila i celkovou kvalitu života místních lidí. Právě takové projekty musíme podporovat,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

Obec Stonařov leží v mělkém údolí po obou stranách vodního toku Jihlávka. Území patří k hlavnímu povodí řeky Moravy a nachází se v rizikové oblasti povodní vodní nádrže Nové Mlýny. Zajišťuje také ochranu lososových vod. Díky nové kanalizaci a čistírně odpadních vod se zvýšil podíl čištěných odpadních vod a také se zlepšily celkové hygienické podmínky.

Ministr se také podíval do města Jemnice, kde si prohlédl místní kompostárnu. „Ještě donedávna se většina odpadu bez dalšího třídění ukládala na skládku. Díky zařízením, jako je toto, dnes umíme zeleň i jiný biologicky rozložitelný odpad zpracovat. Zásadně tak snižujeme zátěž naživotní prostředí,“ říká ministr Tomáš Chalupa. V jemnické kompostárně je možné zpracovávat i gastroodpad z jídelen a z domácností nebo obtížně recyklovatelný papír. V uzavřeném prostoru haly probíhá aerobní fermentace, kterou kontroluje elektronické zařízení. Za rok kompostárna zpracuje 4 tisíce tun odpadů. Výsledný produkt –kompost – město využívá na terénní úpravy jako je např.mulčovací drť, v rozlehlých městských parcích nebo také pro potřebu okolních obcí. Na Městském úřadě v Jemnici se také ministr setkal se starosty kraje a seznámil je se stavem programu Zelená úsporám.

Svou návštěvu ministr zakončil v Havlíčkově Brodě, kde se realizuje projekt „Protipovodňová a revitalizační opatření na Cihlářském potoce“. Díky němu se upraví nejen zhruba 2 km Cihlářského potoka, ale také devět rybníků, které leží na jeho toku. „Hlavním účelem projektu je upravit Cihlářský potok a jeho okolí tak, aby vyhovoval bezpečnostním požadavkům a lidé nebyli ohroženi jeho rozvodňováním. Velký přínos vidím v tom, že už při plánování projektu se myslelo i na další funkce, které má potok splňovat– na funkci ekologickou, rekreační i estetickou. Věřím, že tento projekt místní občané přijmou,“ říká ministr.

U jednotlivých rybníků se pracuje na úpravě výpustí, bezpečnostních přelivů a také na zpevnění hrází. Na louce nad Cihlářským potokem je současně budován i suchý poldr. V prostoru zátopy plánovaného poldru vznikne mozaika mokřadních biotopů (tůně,slepá ramena nebo kosené i nekosené luční porosty). Prostor navíc lidem zpřístupní naučná stezka s informačními tabulemi. V závěrečné fázi projektu se kromě řady terénních a vegetačních úprav dočká obnovy i park v centru města.

Naše voda

30.9.2011 15.03, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4