24. 8. 2019

Ministr Brabec dnes navštívil Máchův kraj

Národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala a Máchovo jezero byly hlavním cílem dnešní návštěvy ministra životního prostředí Richarda Brabce v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. Informovala o tom mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Ministra při návštěvě doprovázel František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), která se stará o ochranu zdejší přírody. V průběhu návštěvy se ministr neformálně setkal i se starosty zdejších obcí. „Oblast Máchova kraje je jedinečná nejen pro svou historii, ale i zachovanou přírodu. Proto jsem rád, že se v září loňského roku podařilo ustavit i její ochranu připojením k chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Uvědomujeme si význam tohoto území nejen pro jeho přírodní hodnoty, ale i pro turistický ruch. Proto jsme investovali 30 milionů korun do opravy výpusti Máchova jezera. Ta bude po rekonstrukci k 1. květnu uvedena do zkušebního provozu. Rezort MŽP zároveň připravuje další kroky, které přispějí ke zlepšení kvality vody v jezeře,“ komentuje svou návštěvu ministr Brabec.

„Pro zdejší přírodu, která se nově pyšní i potvrzeným rozmnožováním vlků, je kromě citlivé péče důležitá i ochrana vody. Zdejší mokřady patří mezi mezinárodně významné mokřady podle Ramsarské úmluvy a jsou součástí našich přírodních klenotů – národních přírodních rezervací. V povodí Robečského potoka jsme proto připravili celou řadu opatření, která by měla přispět ke zlepšení kvality vody v celém povodí, tedy i v Máchově jezeře. Jde například o rekonstrukci hrázky při ústí Robečského potoka do Máchova jezera a odbahnění Dokeské zátoky, “ vysvětluje Pelc.

AOPK ČR od převzetí Máchova jezera do správy v roce 2004 pečuje o řádný technický stav tohoto díla i zlepšení stavu vodních ekosystémů. Jedním z opatření je i právě dokončovaná rekonstrukce původního sdruženého objektu na hrázi Máchova jezera z roku 1970. Ten byl před započatou opravou vloni v listopadu v havarijním stavu mimo jiné se špatným stavem potrubí, průsaky podložím a neodpovídal současným požadavkům na bezpečnost vodních děl. Rekonstrukcí dojde nejen k posílení protipovodňové ochrany a bezpečnosti vodního díla, ale i k podpoře druhové rozmanitosti vodních ekosystémů.

Poznámky k CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

[1] Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala byla vyhlášena v roce 1967 na ploše 903,50 ha. Spojuje v sobě pestrou škálu biotopů typických pro Dokeskou pahorkatinu, od Břehyňského rybníka s přilehlými rákosinami, rašeliništi, mokřadními loukami a podmáčenými smrčinami, až po pískovcové skalní město Pecopala, porostlé kyselými i květnatými bučinami a bory. Mimořádně cenná jsou rozsáhlá společenstva vodních rostlin, pobřežních rákosin, vysokých ostřic a rašelinišť. Do konce 20. století zde byl zaznamenán výskyt 164 ptačích druhů. Významným objevem je doložený výskyt a rozmnožování vzácné evropské šelmy – vlka.

[2] Od podzimu loňského roku probíhá rozsáhlá oprava výpustního zařízení Máchova jezera. K 1. 5. by měla být uvedena do ověřovacího provozu. Máchovo jezero, rozlohou 7. největší rybník České republiky, bylo založeno kolem roku 1367 Karlem IV. u města Doksy. Jezero je majetkem České republiky, hospodaří s ním Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jako organizační složka státu zřízená MŽP.

[3] CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je nejnověji vyhlášeným velkoplošným chráněným územím na území Česka. Byla vyhlášena nařízením vlády ze dne 9. dubna 2014 s účinností od 1. září 2014. Zahrnuje dva nespojité územní celky: Kokořínsko (274 km2, původní část jak byla vyhlášena v roce 1976 s rozšířením u Dolanského rybníka) a Máchův kraj (136 km2, zcela nově vymezené dosud nechráněné území Dokeska).

[4] Projekt „Opatření v povodí Robečského potoka (Břehyně, Máchovo jezero)“ spočívá v rekonstrukci hrázky v Dokeské zátoce a odbahnění zátoky a stabilizaci stoky Břehyňského rybníka. Nyní probíhá aktualizace projektové dokumentace tak, aby bylo možné žádat o finanční prostředky v novém programovém období OPŽP 2014 – 2020. AOPK ČR také připravuje projekt „Revitalizace Robečského potoka mezi Máchovým jezerem a Novozámeckým rybníkem“.

V roce 2012 AOPK ČR na základě požadavku místní samosprávy (důvodem byla zvýšená hladina spodní vody v obcích Jestřebí a Provodín) ve spolupráci s Povodím Ohře s.p. pročistila koryto Robečského potoka v ústí do Novozámeckého rybníka. Zároveň byla dokončena oprava stavidlové výpusti Novozámeckého rybníka, památkově chráněná stavba rybničního hospodaření ze 14. století. Dále byla ve spolupráci s ŘSD ČR – Správa Liberec koncem roku 2012 realizována oprava vzdušní strany hráze tohoto rybníka se silnicí I/9 se značným dopravním zatížením. Na Novozámeckém rybníku byla vybudována ornitologická pozorovatelna s pozorovacím molem.

Zdroj: MŽP, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

24.4.2015 13.52, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1