13. 7. 2020

Ministerstvo zemědělství zpracovalo strategii rozvoje rybářství

Strategickou prioritou českého rybářství má být konkurenceschopnost s pozitivními mimoprodukčními funkcemi a využívání inovativních postupů šetrných k životnímu prostředí při produkci sladkovodních ryb. Informuje o tom portál enviweb.cz.

Strategické cíle rybářství do roku 2030 zpracovalo ministerstvo zemědělství. Mezi ně patří zejména:

 • Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi
 • Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb
 • Zajištění stabilního, druhově rozmanitého rybího společenstva v rybářských revírech
 • Zajištění vhodných podmínek pro výskyt ryb v rybářských revírech
 • Zvýšení zájmu a využití potenciálu rekreačního rybolovu v rámci regionálního rozvoje a podpora vzdělání a komunikace

Opatření k naplňování strategických cílů:

 • Podporovat a využívat národní dotace a účelné využívání dotačních titulů EU
 • Prezentovat a podporovat akvakulturu jakožto významný prvek trvale udržitelného hospodaření
 • Propagace akvakultury prostřednictvím masmédií (televize, rozhlas, noviny, atd.)
 • Zajistit koordinovanost zemědělské politiky a politiky životní prostředí s rybářskou politikou
 • Zajistit lepší využití aplikovatelného výzkumu a využití vědeckých výsledků v praxi
 • Zajistit koordinovanost boje proti rybožravým predátorům
 • Omezit přísun živin a erozního materiálu do vodotečí, vodních nádrží, rybníků
 • Zajistit dostatečné budování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod s účinným terciálním čištěním (především odstraňování fosforu) a zajistit zásady správného zemědělského hospodaření s cílem zamezení erozních smyvů, končících ve vodotečích a vodních útvarech (vodní nádrže, rybníky)

Zdroj: www.enviweb.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (výlov Rožmberk)

 

15.2.2017 9.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2