26. 11. 2020

Ministerstvo chce zlepšit stav podzemních i povrchových vod v ČR

Dosažení dobrého chemického a ekologického stavu a dostatečné zásoby povrchových a podzemních vod je cílem návrhu „Státní politiky životního prostředí na období 2011 až 2020“. Poměrně obecný text se v oblasti vod zabývá zejména dodržováním závazků ČR.

Prvořadým cílem směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec v oblasti vodní politiky (rámcová směrnice) je dosažení alespoň dobrého stavu všech povrchových a podzemních vod a nezhoršování jejich stavu. Toho má být podle státní strategie dosaženo prostřednictvím příslušných opatření navržených v plánech jednotlivých oblastí povodí.

„Kromě toho musí být splněny cíle dalších směrnic o vodě, případně s vodou souvisejících, jako je např. směrnice o čištění městských odpadních vod, nitrátová směrnice, směrnice o jakosti vod  pro koupání a dalších. K splnění těchto cílů se zpracovávají plány oblastí povodí, které obsahují mimo jiné popis a vyhodnocení současného stavu vodních útvarů a chráněných území, návrh programů opatření a odhad jejich účinnosti, stejně jako ekonomickou analýzu a shrnutí zapojení veřejnosti. Programy opatření postihují široké spektrum činností od zavádění nejlepších dostupných technologií pro čištění odpadních vod, přes revitalizace vodních toků až po omezování plošného znečištění a odstraňování kontaminovaných míst a starých ekologických zátěží, apod. Detailní popis jednotlivých opatření je uveden v tzv. „listech opatření” plánůjednotlivých oblastí povodí. V případech, kdy je dosažení cílů technicky neproveditelné či neúměrně nákladné, resp. vodní útvary nedosáhnou i přes navržená opatření do roku 2015 dobrého stavu, mohou být navrženy těmto vodním útvarům výjimky prodloužení lhůt nebo stanoveny méně přísné cíle,“ uvádí se v dokumentu.

K plnění Rámcové směrnice přispívá spolupráce v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním a plnění Úmluvy EHK OSN o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer a Protokolu o vodě a zdraví.

Ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění odpadních vod ve městech je zakotvena ve směrnici Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Navrhované cíle a opatření:

1.1.1 Zajištění výstavby a rekonstrukce chybějících čistíren městských odpadních vod v souladu s požadavky směrnice Rady 91/271/EHS

1.1.2 Dosažení alespoň dobrého ekologického stavu nebo potenciálu a dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod

1.1.3 Dosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod

1.1.4 Zajištění ochrany vod v chráněných územích vymezených dle Rámcové směrnice

Opatření:

  • Realizovat a aktualizovat Plán hlavních povodí a jednotlivé Plány oblastí povodí.
  • Realizovat Programy monitoringu pro Plány oblastí povodí.
  • Na základě vyhodnocení výsledků monitoringu a hodnocení stavu vodních útvarů identifikovat projekty směřující ke zlepšení stávajícího stavu znečištění vod.
  • Zajistit výstavbu a rekonstrukce ČOV a kanalizací v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel.
  • Snižovat znečištění povrchových a podzemních vod ze zemědělských zdrojů.
  • Snížit odtok vody z povodí.
  • Zajistit vyhledávání a realizaci nových zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva.

Zdroj: MŽP, Naše voda

8.8.2011 8.48, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6