2. 6. 2020

Miliardy z EU na pražskou čistírnu definitivně nebudou

Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí rozhodl, že nepodá žádost na dotaci z EU  na přestavbu pražské Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Praha tak přijde o šest miliard. Informovalo o tom dnes ministerstvo životního prostředí.Řídicí výbor nedoporučil tento projekt k realizaci a souhlasil s ukončením administrace projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jeho stanovisko vychází z usnesení ze dne 15. prosince 2011, kdy byl určen konečný termín 31. 1. 2012 pro předložení projektové žádosti se souhlasným stanoviskem iniciativy JASPERS, včetně doložení písemného závazného stanoviska k naplnění podmínek Přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP a písemného závazku dodržení termínu realizace do konce roku 2015.

K 23. lednu 2012 obdržel žadatel tzv. Action Completion Note zpracovanou experty iniciativy JASPERS. Toto stanovisko bylo nadále negativní a opakovalo zásadní připomínky k projektu (mj. nadbytečná návrhová kapacita, nedostatečná analýza variant a vysoké investiční náklady). O tři dny později se uskutečnilo jednání na MŽP za účasti Evropské komise, JASPERS a zástupců žadatele. Ze strany JASPERS bylo konstatováno, že nemohou projekt podpořit ke spolufinancování z OPŽP vzhledem k nevypořádaným připomínkám. Zástupci Evropské komise se shodli, že projekt by v této podobě neměl být předložen Evropské komisi k posouzení. Žadatel nepředložil písemné závazné stanovisko k naplnění podmínek Přílohy č. 7. OPŽP.

Během ledna 2012 probíhala série dalších jednání mezi zúčastněnými stranami již bez EK a JASPERS. Řídicí výbor na dnešním zasedání doporučil rozdělení dříve alokovaných prostředků na přestavbu ÚČOV mezi projekty v tzv. zásobníku a další výzvy.

Zdroj: MŽP

15.3.2012 20.24, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5