31. 3. 2023

4.1.2023 10.40, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

MENDELU se podílí na ochraně francouzského přírodního parku Morvan

Na francouzském archeologickém nalezišti Bibracte se vědci z Ústavu geologie a pedologie LDF Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) podílí na evropském výzkumu. Jejich cílem je navrhnout vhodná opatření pro ochranu a adaptaci tamních lesů.

Naleziště se nachází na území přírodního parku Morvan, součástí je masiv hory Mt. Beuvray i významné starověké keltského oppidum, které ve svých textech zmiňuje už Julius Caesar. Lokalita si do dnešní doby uchovala charakter starobylé podhorské venkovské krajiny s mozaikou lesních, zemědělských a vodních ploch. Pestrá vědecká komunita usiluje o jeho zachování. „V rámci projektu Forestry Lab Bibracte, do něhož jsou zapojeny Státní lesy Francie, Univerzita v Dijonu, Univerzita v Orléans a přírodní park Morvan, je konkrétně naším úkolem na rozsáhlém území téměř 900 hektarů získat informace o půdním pokryvu a dalších abiotických faktorech ovlivňujících současné lesy masivu Bibracte tak, abychom mohli navrhnout vhodná opatření pro jejich ochranu a adaptaci,“ vysvětlil Aleš Bajer, který se už v minulosti jako geoarcheolog na archeologických vykopávkách v keltském oppidu podílel.

V loňském roce výzkumníci vykopali 21 půdních sond, nyní probíhají půdní analýzy. Na třech lokalitách umístili meteorologické stanice, které nepřetržitě měří teplotní a vlhkostní poměry ve třech hloubkách půdy a ve dvou metrech nad zemí. Získaná data vytvoří základ pro stanovení vhodných opatření v lesním komplexu Bibracte, aby zůstal zachovaný ráz málo zalidněného území. Lidé se zde věnují tradičním činnostem jako je zemědělství a lesnictví, částečně turismu, v lokalitě se nenachází žádná průmyslová výroba.

„Náš výzkum je součástí rozsáhlejšího výzkumu, který by měl přispět k tomu, aby na území Bibracte byly pěstovány lesy, které budou maximálně přizpůsobeny probíhající klimatické změně, budou tedy plnit funkci hospodářskou, ale také ostatní mimoprodukční funkce, například půdoochranou, vododržnou, a v neposlední řadě zůstane zachován genius loci území,“ podtrhl význam výzkumu Bajer.

Současný les v masivu Bibracte lze rozdělit do pěti skupin: smrkové monokultury, které jsou dnes již téměř vykáceny, monokultury jedle s občasnou příměsí douglasky a monokultury douglasky. Ve vrcholových partiích se nachází holé bučiny a směs listnatých dřevin – buk, dub, habr, někdy s příměsí jedle. „Unikátnost našeho výzkumu spočívá mimo jiné v tom, že jde o první povolené nearcheologické zásahy v intravilánu oppida, tedy uvnitř hradeb. Vzorků k analýze byla odebrána celá řada, věříme, že nám výsledky analýz pomohou interpretovat vývoj území oppida po jeho opuštění původními obyvateli,“ doplnil Bajer.

Další terénní výzkum na lokalitě je plánován na pozdní jaro 2023. Kromě dalších výkopů půdních sond vědci plánují také výzkum světelných poměrů studovaných lokalit. Lokalita Bibracte získala v roce 2007 od francouzského Ministerstva životního prostředí značku Grand Site de France, která dosud udělilo jen několika desítkám lokalit na území celé Francie. Značka je garancí, že v dané památkově chráněné lokalitě panuje soulad mezi ochranou životního prostředí, potřebami místních obyvatel i návštěvníků.

Zdroj a dokumentární foto (bukový les uvnitř hradeb Oppida) MENDELU

 

4.1.2023 10.40, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

K PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECHK PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2