13. 7. 2020

V Mělčanech u Dobrušky budou stavět suchý poldr

V rámci protipovodňových optařeních na říčce Dědině v Mělčanech u Dobrušky se začne s výstavnou suchého poldru. Vyplývá to ze zprávy Povodí Labe.

„Září letošního roku je rozhodujícím datem, ke kterému bylo naplánováno podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Dědina, Mělčany – suchá retenční nádrž“. Žádost včetně projektové dokumentace a povinných příloh byla podána na stavební úřad v Dobrušce,“ uvedla Jana Burianová, mluvčí Povodí.

Suchá retenční nádrž je tu připravována již od roku 2001, kdy byla zpracována studie proveditelnosti výstavby původně plánované údolní nádrže. Po složitém a dlouhotrvajícím procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) dospěly orgány ochrany přírody k závěru, že vhodnější variantou protipovodňového opatření v oblasti vodního toku Dědina je výstavba suché retenční nádrže (poldru).

Jeho funkcí je zachycení povodňových průtoků a protipovodňová ochrana města Dobrušky a dalších sídel podél toku Dědiny až po soutok s Orlicí. Poldr v Mělčanech bude schopen zachytit cca 3 159 000 m3 vody. Zatopená plocha bude při maximální kapacitě poldru tvořit území o rozloze 55 ha. Hráz poldru překonávající údolí o šířce přibližně 500 m bude vystavěna cca 3 km nad městem Dobruška v katastrálním území Mělčany.

V průběhu měsíce května a června letošního roku byly vytyčeny hranice pozemků pro trvalé zábory a zátopu poldru za účelem seznámení vlastníků dotčených pozemků s vytýčenými hranicemi.

Zahájeno bylo také jednání o možnostech řešení náhradní bytové výstavby s vlastníky stávajícího rodinného domu v zátopovém území, který by měl být v rámci stavby demolován.

Dalším krokem, který bude následovat v nejbližší době, bude příprava zemníku spočívající zejména v jednání s vlastníky pozemků pro využití zeminy potřebné pro stavbu hráze. V další etapě bude příprava stavby pokračovat řešením majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených umístěním stavby, výběrem projektanta a zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení. Podání žádosti o stavební povolení je pak naplánováno na rok 2015.

Tato významná stavba protipovodňové ochrany, která je prioritou Královéhradeckého kraje i obyvatel chráněných obcí, bude za předpokladu úspěšného získání územního rozhodnutí a následného stavebního povolení realizována v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství Programu prevence před povodněmi III. etapa.

Naše voda, ilustrační foto: wikimedia commons, Dezidor

3.9.2014 9.25, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2