21. 5. 2019

MAS Posázaví začne rozdělovat dotace z evropských fondů

Místní akční skupina (MAS) Posázaví připravuje první výzvu k předkládání žádostí o dotace z evropských fondů. Informovala o tom manažerka MAS Jaroslava Tůmová.

Do roku 2020 rozdělí MAS přes 180 milionů korun, příjemci zhruba třetiny z nich by měli být vybráni do konce roku 2018. Zájemci o dotace mohou už nyní své záměry zdarma konzultovat. „Výkonný výbor MAS Posázaví připravuje Fiche (oblasti podpory) na roky 2017 a 2018, které vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který určuje, kudy se bude ubírat další rozvoj regionu, už v červnu schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj,“ řekla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Nejdál v přípravě je Program rozvoje venkova (PRV), jehož prostřednictvím by do regionu mělo přitéct 57 milionů korun. Budou se rozdělovat v těchto oblastech: Fiche 7 Agroturistika, Fiche 8 Lesy, voda, rekreace a Fiche 9 Podpora místních výrobců. „Fiche, které připravil Výkonný výbor MAS Posázaví, zveřejníme přes Portál Farmáře po schválení Programovým výborem MAS Posázaví. Samotnou výzvu s podrobným popisem lze ale zveřejnit až v prosinci po schválení regionálním odborem Státního zemědělského intervenčního fondu a Programovým výborem MAS Posázaví,“ dodala Zemanová.

V rámci Programu rozvoje venkova, který pro ministerstvo zemědělství administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), mohou předkládat projekty k podpoře mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich sdružení, zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv i jiní zpracovatelé. Podporovány budou mimo jiné investice do vybraných nezemědělských činností, do výstavby stezek pro turisty, herních a naučných prvků, odpočinkových míst a přístřešků, stavby mostků, lávek a zábradlí, pořízení zařízení a nástrojů na zpracování zemědělských produktů.

Největší částka, a to zhruba 105 milionů korun, se bude v Posázaví rozdělovat z Integrovaného operačního programu (IROP). Byly stanoveny čtyři oblasti podpory: Fiche 1 Bezpečná cesta nejen do školy, Fiche 2 Vzdělávání, Fiche 3 Komunitní centra a Fiche 4 Investice do sociálního podnikání. V rámci nich mohou být realizovány projekty typu parkovací systémy, bezbariérové zastávky, cyklostezky a cyklotrasy, stavby učeben a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků nebo stavby a vybavení komunitních center a sociálních podniků. Nejjednodušší to bude zřejmě v oblasti školství, kde už jsou projekty připraveny a mohly by se realizovat během prázdnin 2018.

V Operačním programu Zaměstnanost se bude rozdělovat téměř 15 milionů korun, a to v rámci Fiche 5 Sociální a komunitní služby, prorodinná opatření a Fiche 6 Neinvestice do sociálního podnikání. Podpořeny budou projekty zaměřené mimo jiné na odborné sociální poradenství, terénní programy, služby následné péče nebo kontaktní centra. Mezi podporované aktivity patří také vznik integračního a environmentálního sociálního podniku.

K programovým rámcům, původně schváleným ve Strategii může nově přibýt Operační program Životní prostředí s finanční alokací pro Posázaví ve výši deset milionů korun. Využít se mohou na realizaci zeleně v sídlech, například na založení parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí a alejí, na ošetření stromů nebo obnovu a zakládání tůní, jezírek, mokřadů či drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu.  Vše ale musí nejdříve schválit Programový výbor MAS Posázaví.

„Máme už seznam projektů, na některých se přes rok pracuje, některé jsou i ve fázi stavebního povolení. Zřejmě ho zveřejníme, abychom inspirovali další žadatele. Měli bychom v roce 2018 určité peníze vyčerpat, abychom splnili zadané milníky, a případně dostali i nějaké peníze navíc,“ dodala Zemanová.

Důležitým úkolem nyní bude vytvořit efektivní administrativní proces od vyhlášení výzvy, přes její zveřejnění a semináře pro žadatele až po realizaci nebo případné odvolání zamítnutého žadatele. „Snažíme se stejně jako v předešlém období, aby administrativa zasáhla žadatele co nejméně. Velká zátěž bude na straně kanceláře MAS a na jejích odpovědných zaměstnancích. Pracuje se v novém Monitorovacím systému 2014+, který je jiný, má své chyby a problémy, ale žadatel by to měl pocítit co nejméně a měl by se soustředit hlavně na realizaci. Budeme se snažit být s ním v úzkém kontaktu od konzultace přípravy projektu až po finální vyúčtování,“ uvedla Zemanová.

Jednotlivé programové rámce včetně Fichí a další užitečné informace jsou zveřejněny na stránkách leader.posazavi.com a budou se pravidelně aktualizovat. Zájemci o dotace mohou své záměry konzultovat osobně, telefonicky a mailem, při každé výzvě se budou pořádat také semináře pro žadatele.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová (Posázaví – řeka Sázava)

16.10.2017 13.22, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2