26. 5. 2020

Co lze stavět v aktivních zónách záplavového území?

Portál enviprofi.cz zveřejnil další z odpovědí na jeden z nejčastějších dotazů týkající se staveb v záplavových oblastech. Již tradičně odpovídá expertka Veronika Vytejčková.

Dotaz: Lze zobecnit spojení uvedené v § 67 odst. 1 vodního zákona a říci, která opatření minimalizují vliv stavby na povodňové průtoky?

Odpověď:

V aktivní zóně záplavového území lze umisťovat, povolovat a provádět pouze stavby taxativně uvedené v § 67 odst. 1 vodního zákona, a to při současném splnění podmínky, že budou provedena opatření, která minimalizují vliv na povodňové průtoky.

Vhodnost konkrétních opatření minimalizujících vliv stavby na povodňové průtoky je třeba posuzovat ad hoc v rámci vedených správních řízení, v tomto ohledu nelze podat obecný výklad. Realizace stavby podle našeho názoru nicméně nesmí v prvé řadě ovlivnit rozsah stanovené aktivní zóny záplavového území a musí respektovat podmínky, které byly pro aktivní zónu záplavového území při jejím stanovení zakotveny.

Ovlivnění směru a rychlosti proudění i hloubek vody při povodňových průtocích stavbou by mělo být v rámci vedeného správního řízení zdokumentováno hydraulickým výpočtem a na jeho základě by měla být zvolena negativní vliv minimalizující opatření (ta mohou spočívat například ve změně tvaru stavby, zřízení ochranných usměrňujících hrázek apod.). V tomto kontextu je třeba také zdůraznit nutnost zapojení vlastníků opatřeními potenciálně dotčených nemovitostí do vedeného správního řízení.

Zdroj: www.enviprofi.cz, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová

23.10.2015 9.05, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31