24. 7. 2019

Lidem, kteří byli postiženi záplavami, pomůže stát

Lidem, kteří se v důsledku živelní pohromy dostali do nesnází, je stát připraven pomoci. Informovala o tom dnes Viktorie Plívová z Ministerstva sociálních věcí.

Na některých místech České republiky byl v minulých dnech vyhlášen 2. či 3. stupeň povodňové aktivity, domy byly zatopeny vodou nebo bahnem, jinde lidská obydlí ničily kroupy nebo silný vítr. Lidem, kteří byli postiženi živelnou pohromou, například právě povodní, a jejich celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jim neumožňují nepříznivou situaci překonat vlastními silami, může být poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc. Jedná se dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi. Posouzení stavu hmotné nouze provádí krajská pobočka Úřadu práce České republiky bezodkladně a bezprostředně poté také poskytuje finanční pomoc.

Mimořádnou pomoc lze poskytnout jen jedné osobě ze společně posuzovaných osob. Při posuzování majetkových poměrů osob se přihlíží především k případné finanční hotovosti, kterou by osoby mohly použít k zabezpečení svých aktuálních potřeb a prvotní likvidaci následků vážné mimořádné události, aniž by bylo ohroženo uspokojování jejich základních životních potřeb. Smyslem této dávky je zabezpečení první pomoci k odstranění důsledků živelní pohromy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů (plnění z pojistných smluv apod.). Výše dávky se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby (společně posuzovaných osob) až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč.

Dále lze na základě individuální potřeby poskytnout mimořádnou pomoc také osobě, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, mezi které je možno zařadit např. povodní zničenou pračku, ledničku apod. Tato pomoc může dosahovat až výše konkrétního nákladu, nesmí však v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. v současnosti 34 100 Kč.

Osobám, které zasáhla živelní pohroma, často vzniká řada mimořádných výdajů spojených s pořizováním nových dokladů nebo přechodným ubytováním při zničení bytu apod. Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout osobám, které nemají vzhledem ke svým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu jednorázového výdaje spojeného zejména se zaplacením správního poplatku nebo v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu. Výše dávky opětovně činí až částku konkrétního nákladu. Není vyloučeno poskytnutí více dávek v této situaci či v průběhu roku.

O mimořádnou okamžitou pomoc se žádá na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky. Žádost se uplatňuje s použitím formuláře, který je na každé pobočce k dispozici. Formulář lze rovněž stáhnout z webu MPSV – www.portal.mpsv.cz/forms.

Naše voda

12.7.2012 11.24, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKOJEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKO
Aitor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4