5. 7. 2020

Lidé ve Frýdku-Místku pijí nově také vodu z Morávky

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) po dohodě s Povodím Odry přistoupila 12. ledna 2016 k dalšímu opatření, jehož cílem je dále šetřit objem vody v nádrži Šance. Informoval o tom dnes mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

Přehrada Šance je totiž podle mluvčího v současnosti naplněna zhruba na 30 % své kapacity, zatímco údolní nádrž Morávka, jejíž zdroje chce SmVaK využít, je momentálně naplněna asi ze tří čtvrtin. „Manipulacemi na  vodovodním přivaděči Nové Dvory – Dobrá je umožněno zvýšení odběru z úpravny vody ve Vyšních Lhotách, zdrojově napojené na přivaděč surové vody z údolní nádrže Morávka, která je v současnosti naplněna zhruba ze tří čtvrtin. Jedná se o asi 90 litrů za vteřinu, a toto množství vody tak bude ušetřeno v nádrži Šance. Díky technickému opatření bude vodojem Frýdek zásobován pitnou vodou z Vyšních Lhot (tedy vodou z Morávky) a obyvatelé Frýdku-Místku budou pít jak vodu z Morávky, tak z Šancí (spotřebitelé zásobovaní vodojemem v Zelinkovicích), zhruba v poměru 3:2,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

I přes velice suché počasí v roce 2015, které nadále pokračuje, byly a jsou zajištěny dodávky pitné vody spotřebitelům bez omezení v požadovaném množství a kvalitě. K tomu bylo nicméně nutné realizovat příslušná opatření. V polovině září roku 2015 došlo po dohodě s Povodím Odry ke snížení odběru vody z Šancí, kde byl pokles objemu vody v nádrži nejvýraznější, ze zhruba 950 litrů za sekundu na 800 litrů. Vzhledem k přetrvávajícím nepříznivým klimatickým podmínkám byl v následujícím období postupně snížen odběr na zhruba 540 litrů za sekund. Ten bude díky výše popsanému opatření dále snížen o zhruba 90 litrů za vteřinu.

„Neodebranou vodu z Šancí musíme logicky v systému nějak kompenzovat, aby jí bylo pro odběratele dostatek. To řešíme kromě zvýšeného odběru z Morávky především větším odběrem surové vody z Kružberka do naší úpravny vody v Podhradí. Systém Ostravského oblastního vodovodu nám umožňuje pitnou vodu převést s využitím vodojemu v Krmelíně a čerpací stanice v Lískovci u Frýdku-Místku do přerušovací komory v Bruzovicích, odkud následně směřuje k odběratelům na Havířovsko a Karvinsko. Čerpací stanice v Lískovci v současnosti pracuje zhruba 18 hodin denně,“ vysvětluje Komínek. K odběratelům na Havířovsku a Karvinsku se tak dostává voda z Beskyd i z Jeseníků. Její kvalita a vlastnosti jsou srovnatelné vzhledem k tomu, že v obou případech jde o povrchové zdroje, kam přitéká voda z hor. Voda je měkká s vysokou kvalitou.

Společnost SmVaK Ostrava, a.s., je rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v ČR. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod. V roce 2014 společnost vyrobila 64 533 tisíc m3 pitné vody, což odpovídá spotřebě na obyvatele a den u vody fakturované celkem 128 litrů, u vody fakturované domácnostem 87 litrů. Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje kanalizační síť s délkou 1740 kilometrů v 81 obcích. Na ni je připojeno více než 525 000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic a 65 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 279 682 m3 za den. V roce 2014 odváděla společnost odpadní vodu ze 49 999 kanalizačních přípojek a bylo odkanalizováno téměř 28 milionů m3 odpadních vod.

Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je 500 kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou kapacitou 4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě státního podniku Povodí Odry. Objem 121 vodojemů systému je 302 060 m3 vody. Rozhodujícím vlastníkem společnosti SmVaK je Aqualia Czech S.L.

Naše voda, foto SmVaK

14.1.2016 16.14, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2