13. 7. 2020

14.5.2012 9.33, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V liberecké Jičínské a Bajkalské ulici bude nový vodovod

Severočeská vodárenská společnost (SVS) přistoupila v Liberci k další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jičínské a Bajkalské ulici. Oznámil to dnes Jiří Hladík, mluvčí SVS.

„Letos věnujeme přibližně až 60% ročního investičního rozpočtu na obnovu majetku. Tato stavba, kdy úsporně v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro 17 rodinných domů a průmyslový areál v uvedené lokalitě,“ řekl  místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Původní betonová kanalizační stoka v Jičínské a Bajkalské ulici v Liberci – Horním Hanychově je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. V těsném souběhu s kanalizací vede litinový vodovodní řad, který bude v rámci jednoho výkopu rovněž rekonstruován. 

Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou včetně nadimenzování potrubí se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v délce 308 metrů. Na tomto úseku bude zároveň přepojeno 17 stávajících kanalizačních přípojek.  Realizováno bude rovněž přepojení dvou uličních vpustí. Pro odkanalizování objektu č. p. 180 bude vybudována nová kanalizační přípojka z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 50 mm v  délce 25 m včetně domovní čerpací stanice odpadních vod.

Co se týče vodovodu, budou zrekonstruovány dva řady. Řad A: Stávající litinové potrubí průměru 300 mm bude nahrazeno opět litinou o průměru 300 mm v délce 119 m, včetně nového vystrojení stávající armaturní šachty v křižovatce ulic Strakonická a Jičínská. Řad B: Stávající litinový řad o průměru 80 a 100 mm bude nahrazen potrubím z HD-PE průměru 110 mm v délce 218 m a HD-PE průměru 90 mm v délce 122 m. V rámci rekonstrukce bude provedeno přepojení 16 stávajících vodovodních přípojek. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště dnes, tedy 14. května. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 mil. Kč bez DPH.

Zdroj: SVS

14.5.2012 9.33, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2